Lyskebrokk


Hva er lyskebrokk?

Lyskekanalen

Et brokk er en utposing fra bukhulen gjennom et svakt sted i bukveggen. Det hyppigste og mest kjente er lyskebrokk.

Det finnes tre typer. Disse er :

Hva består et lyskebrokk av, og kan det være farlig?

Det indirekte brokk

Det indirekte brokk følger lyskekanalen, der sædstrengen befinner seg hos gutter/menn.


Det direkte brokk

Lyskebrokk

Senere i livet viser det direkte brokk seg.


Lårbrokket


Hvor kan man søke hjelp?

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege.. Skrevet i 2000.

Relevante artikler