Nettdoktor.no  
 


Lyskebrokk


Hva er lyskebrokk?

Lyskekanalen

Et brokk er en utposing fra bukhulen gjennom et svakt sted i bukveggen. Det hyppigste og mest kjente er lyskebrokk.

Det finnes tre typer. Disse er :

 • Indirekte lyskebrokk som spesielt forekommer hos barn og unge. Det kan være medfødt, men finnes i alle aldre. Det er hyppigst hos gutter og menn, men ses også hos jenter og kvinner.
 • Direkte brokk hos voksne og spesielt litt eldre menn.
 • Lårbrokk, som er sjeldnere og spesielt ses hos voksne kvinner.

Hva består et lyskebrokk av, og kan det være farlig?

 • Lyskebåndet kan føles som et stramt bånd i overgangen mellom mage og lår. Langs lyskebåndet er det flere svake steder i de seneplatene som binder magemuskulaturen fast.
  Ved trykk innefra - ved hoste eller anstrengelser med bukpress - kan det oppstå en frembuling gjennom det svake punktet. Det kaller man et brokk. Man bruker bukpress f.eks, når man skal løfte tunge ting og hvis man "presser" på toalettet.
 • Et brokk er selvfølgelig dekket av hud og underliggende fett- og bindevev, men består ellers av en pose - bukhinnen - hvor det kan ligge for eksempel et stykke av tarmen - en tarmslynge.
  Ofte kan brokket gli frem og tilbake. Det forsvinner når man ligger nede og kommer frem når man står og presser. Dette er i seg selv ufarlig.
 • Først hvis det klemmer seg fast i det svake stedet i bukveggen - brokkporten - er det farlig, fordi brokkinnholdet - typisk en tarmslynge - lider skade. Man snakker om koldbrann, som i verste fald kan være livsfarlig.

Det indirekte brokk

Det indirekte brokk følger lyskekanalen, der sædstrengen befinner seg hos gutter/menn.

 • Brokket kommer typisk til syne på vei ned i pungen og kan nå helt ned til bunnen.
 • Brokket kan være medfødt
 • Behandlingen er en operasjon som kan foretas helt fra fødselen. Noen kirurger foretrekker imidlertid å vente til 2 års alderen. Også større barn og voksne opereres.


Det direkte brokk

Lyskebrokk

Senere i livet viser det direkte brokk seg.

 • Det er ofte dobbeltsidig.
 • Overvekt og hardt fysisk arbeide kan fremme utviklingen.
 • Det ses og føles inn mot midten over lyskebåndet.
 • Også her er behandlingen operasjon. Dessverre kommer brokket i en del tilfeller tilbake, slik at det må opereres på nytt.
 • Oppstår brokket først i en meget høy alder overveies det alltid om pasienten er like godt tjent med å beholde brokket hvis det ikke gir plager og det ikke ser ut til å være risiko for at det klemmes fast.


Lårbrokket

 • Lårbrokket (femoralherniet) er sjeldent og forekommer nesten utelukkende hos litt eldre, overvektige kvinner som har født flere ganger.
 • Brokket viser seg som en frembuling under lyskebåndet
 • Også her er behandlingen operasjon.


Hvor kan man søke hjelp?

 • Har du eller ditt barn en frembuling i området omkring lyskebåndet bør det undersøkes hos legen, som relativt lett kan avgjøre om det er snakk om brokk eller ei, og om det i tilfelle skal opereres.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege.. Skrevet i 2000.
Artikkel:      Nettdoktor:
Relevante artikler


 
 
Innholdet på NettDoktor.no er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene skal ikke brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling.

© Copyright 1999 - 2014 NettDoktor.no