Nettdoktor.no  
 


Sinnslidelser hos eldre

Hva skjer det med oss når vi blir gamle?

Når man blir eldre går alt litt langsommere. Det gjelder også hjernens funksjon. Gamle mennesker oppfatter, tenker og snakker langsommere enn tidligere i livet. Det er det ikke noe merkelig ved.

Å bli gammel er ikke ensbetydende med at det samtidig utvikles en alderdommens sinnslidelse, men det skjer for noen, og med stigende levealder vil stadig flere av våre gamle rammes av en organisk sinnslidelse.

Når kan de første symptomene vise seg?

  • Det kan begynne allerede i 60-70 års alderen og viser seg først ved sviktende korttidshukommelse.
  • Alt går langsommere, initiativet og humøret svikter.
  • Evnen til å oppfatte ting rundt seg svikter, man blir trettere, det kan komme språkforstyrrelser og tid og sted flyter sammen.
  • Orienteringsevnen kan svikte og det kan bli vanskelig å kjenne igjen ting og andre mennesker.
  • Det kan også være vanskelig å klare den personlige hygienen, påkledning og spisingen.
  • Psyken blir også påvirket fordi reduksjonen i hjernefunksjonen kan føre til usikkerhet, engstelse, sinne, mistroiskhet og aggresjon.

Tilstanden benevnes senil demens. Denne tilstanden kan deles inn i undergrupper avhengig av den skaden i hjernen som utløser tilstanden.

Kan demens behandles?

Det er lite helbredelse å spore ved behandling. En del av de psykiske symptomene kan imidlertid avhjelpes noe. Nyere forskning tyder dessuten på at mer effektive behandlingsmuligheter er på trappene.

Kan vi gjøre noe for å hjelpe de demente?

Vi i den yngre garde kan hjelpe de gamle ved å holde dem i aktivitet.

Det dreier seg både om fysisk trening så langt ben og krefter kan klare og om psykisk, intellektuell trening.

På denne måten kan vi sinke utviklingen så de gamle kan holde seg intakte og i sving. Husk at det aldri er for sent å gå igang. Gjenopptrening av tilsynelatende svært demente personer kan fremme prestasjonene med hensyn til orientering, hukommelse og praktiske ferdigheter.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Skrevet i 2000.
Artikkel:      Nettdoktor:
Relevante artikler


 
 
Innholdet på NettDoktor.no er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene skal ikke brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling.

© Copyright 1999 - 2014 NettDoktor.no