Nettdoktor.no  
 


For høyt stoffskifte

Hva er for høyt stoffskifte?

Stoffskiftet, skjoldbruskkjertelen
 • For høyt stoffskifte kalles også thyreotoksikose, hyperthyreose eller hyperthyreoidisme. For høyt stoffskifte skyldes en overproduksjon av organismens stoffskiftehormoner, tyroksin og/eller trijodthyronin. Disse to stoffskiftehormonene dannes begge i skjoldbruskkjertelen, som sitter foran på halsen, like under adamseplet.
 • Hos de fleste personer med for høyt stoffskifte vil skjoldbruskkjertelen være mer eller mindre forstørret (struma). For høyt stoffskifte kan også ses uten struma.


Hvilke sykdommer gir for høyt stoffskifte?

Der finnes tre forskjellige sykdommer med for høyt stoffskifte, struma diffusa toksika, struma nodosa toksika og subakutt thyreoiditt.

 • Struma diffusa toksika kalles også Basedows eller Graves sykdom. Struma diffusa toksika opptrer først og fremst hos yngre personer, men kan også ses hos eldre. Ved struma diffusa toksika er det ofte en liten ensartet struma. Ved denne form for høyt stoffskifte vil opp til en 1/3 utvikle øyeproblemer i mer eller mindre grad (fra lett irritasjon og tørrhetsfølelse til en uttalt grad av fremstående øyne, evt. med ledsagende dobbeltsyn). Øyesymptomene kalles under ett exophthalmus.
 • Struma nodosa toksika opptrer først og fremst hos eldre. Ved denne form for høyt stoffskifte er det som oftest en uensartet og knudret struma, en såkalt knutestruma. I enkelte tilfeller skyldes det forhøyede stoffskiftet en enkelt knute i en skjoldbruskkjertel som ellers er ensartet forstørret. Denne knute kalles et toksisk adenom. I begge tilfeller er knutene helt godartede. Ved disse sykdommene opptrer det ikke øyesymptomer.
 • Subakutt thyreoiditt skyldes en betennelse i skjoldbruskkjertelen. Dette er en sjelden årsak til for høyt stoffskifte. Ut over symptomene på for høyt stoffskifte finnes i tilegg ofte smerter på forsiden av halsen og feber. Det forhøyede stoffskiftet er ved denne sykdommen forbigående.

Hvorfor får man for høyt stoffskifte?

 • Årsaksforholdene til forhøyet stoffskifte kjennes ikke i detalj, men det antas at det inngår både arvelige og miljømessige faktorer. Sykdommene er derfor til en viss grad arvelige og mellom fem til ti ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn.
 • Der er noe som tyder på at miljøfaktorer som sigarettrøyking, stress, visse legemidler (Lithium) samt lavt og høyt jodinntak i noen tilfeller kan være årsaken til det forhøyede stoffskifte.


Hvordan oppleves for høyt stoffskifte?

 • nervøsitet, indre uro, rastløshet, gråt labil (lett for å gråte)
 • skjelving på hendene
 • hjertebank, hurtig regelmessig puls, hurtig uregelmessig puls (atrieflimmer)
 • varmefølelse, varmeintoleranse og svettetendenser
 • varm og fuktig hud
 • vekttap tross øket apetitt
 • uttalt tretthetsfølelse
 • muskelsmerter og muskeltretthet
 • hyppig og løs avføring
 • menstruasjonsforstyrrelser
 • Stoffskiftehormonene påvirker alle organer i kroppen, og derfor opptrer det symptomer fra flere organer samtidig (hjerne, hjerte, muskler osv.). I mange tilfeller fremkalles et typisk sykdomsbilde bestående av indre uro, varme følelse, hjertebank og vekttap tross øket apetitt. Hos noen personer, spesielt eldre, oppstår det kun symptomer fra et eller noen få organer.

Hva kan man selv gjøre?

 • spis en sunn og variert kost, gjerne med fisk
 • slutt å røyke
 • unngå naturmedisin/helseprodukter med et høyt innhold av jod

Hvordan stiller legen diagnosen?

 • Så snart legen har mistanke om for høyt stoffskifte, vil hun undersøke (føle og se på) din hals for å se etter struma, dvs. forstørrelse av skjoldbruskkjertelen.
 • Legen vil også undersøke eventuelle øyeproblemer.
 • Dessuten tas det blodprøver til bestemmelse av det thyreoideastimulerende hormon, som kalles TSH, samt de to stoffskiftehormonene tyroksin og trijodthyronin. Ved for høyt stoffskifte vil konsentrasjonen av TSH være unormal lav mens konsentrasjonen av de to stoffskifte hormoner naturligvis vil være forhøyet.
 • For å avgjøre hvilken form for for høyt stoffskifte du har, vil det ofte være nødvendig med en eller flere billeddiagnostiske undersøkelser, thyreoideascintigrafi og ultralydundersøkelse.

Hvordan behandles for høyt stoffskifte?

 • For høyt stoffskifte kan som regel både undersøkes og behandles uten at det er behov for innleggelse. Der er i dag tre forskjellige behandlingsmåter: medisinsk tablettbehandling, kirurgisk behandling (operasjon) eller radioaktiv jod behandling.

Etter et opplegg av Thomas Heiberg Brix, lege. Skrevet i 2000.
Artikkel:      Nettdoktor:
Relevante artikler


 
 
Innholdet på NettDoktor.no er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene skal ikke brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling.

© Copyright 1999 - 2014 NettDoktor.no