Nettdoktor.no  
 


For lavt stoffskifte

Hva er for lavt stoffskifte?

Stoffskiftet, skjoldbruskkjertelen
 • For lavt stoffskifte kalles også myxødem, hypotyreose, hypothyreose eller hypotyreoidisme. Dette betegner den tilstand som forekommer når skjoldbruskkjertelen ikke kan danne tilstrekkelige mengder av de to stoffskiftehormonene tyroksin og trijodthyronin.
 • For lavt stoffskifte oppstår oftest hos eldre, spesielt kvinner, og cirka 2 av 100 (2 %) kvinner over 60 år har for lavt stoffskifte. På tross av det kan sykdommen også opptre hos yngre.

Hvorfor får man lavt stoffskifte?

De viktigste årsaker til for lavt stoffskifte er:

 • Kronisk betennelse i skjoldbruskkjertelen, benevnes også Hashimotos thyreioditt
 • Følge av tidligere operasjon pga. skjoldbruskkjertel sykdom
 • Tidligere behandling med radioaktivt jod
 • Medfødt mangelfull utvikling av skjoldbruskkjertelen
 • Som følge av behandling med visse legemidler
 • Som følge av inntakelse av store mengder jod (naturmedisin, kostpreparater og røntgen kontrastmidler)
 • Som ledd i en betennelse i skjoldbruskkjertelen, subakutt thyreoiditis (ofte forbigående lavt stoffskifte)
 • For lavt stoffskifte etter en graviditet, postpartum thyreoiditt (ofte forbigående lavt stoffskifte)

Hvordan oppleves lavt stoffskifte?

For lavt stoffskifte påvirker alle organer i kroppen, og derfor kan det oppstå symptomer fra alle organsystemer (hjerne, hjerte, tarmsystemet, muskler osv). De typiske symptomer på for lavt stoffskifte er:

 • overfølsomhet for kulde
 • nedsatt apetitt
 • vektøkning
 • forstoppelse
 • tørr og ru hud
 • hes og dyp stemme
 • håret blir tynnere
 • Personer med for lavt stoffskifte har i tillegg ofte en dårlig hukommelse, og hos eldre kan dette være det eneste symptom på for lavt stoffskifte.
 • Symptomene inntrer ofte gradvis og over en lang periode og kan derfor spesielt hos eldre lett forveksles med alminnelige aldersbetingede forandringer (alderdomssvekkelse).

Hva kan man selv gjøre?

stofskifte2.jpg (47122 bytes)
 • Personer, som tidligere har vært behandlet med medisin, vært operert eller behandlet med radioaktivt jod for en sykdom i skjoldbruskkjertelen, skal være oppmerksom på at det alltid er en risiko for å utvikle for lavt stoffskifte.
 • Det anbefales at man får sjekket funksjonen av skjoldbruskkjertelen en gang årlig. Dette gjøres ved hjelp av en blodprøve der man bestemmer konsentrasjonen av det såkalte thyreoidea stimulerende hormon (TSH). Dette hormonet dannes i hypofysen og regulerer stoffskiftet. Er mengden av TSH i blodet forhøyet, er stoffskiftet for lavt.
 • Unngå inntak av store mengder naturmedisin og kostpreparater med stort jodinnhold.

Hvordan stiller legen diagnosen?

 • Diagnosen stilles ved å måle mengden av stoffskiftehormonet tyroksin og mengden av det thyreoidea stimulerende hormon (TSH) i blodet. Ved for lavt stoffskifte vil mengden av tyroksin være nedsatt mens mengden av TSH vil være forhøyet.
 • Som supplerende undersøkelser kan/vil legen av og til ordinere ytterligere blodprøver til måling av abnorme eggehvitestoffer, såkalte antistoffer, som reagerer med skjoldbruskkjertelen. Noen ganger, spesielt hvis det samtidig er en stor struma (forstørrelse av skjoldbruskkjertelen), vil legen også henvise deg til en såkalt billeddiagnostisk undersøkelse, thyreoideascintigrafi eller ultralydsundersøkelse.

Hvordan behandles lavt stoffskifte?

 • Behandlingen av for lavt stoffskifte består i å ta kunstig stoffskiftehormon som tabletter resten av livet (gjelder ikke for de sykdommene som kun gir forbigående for lavt stoffskifte).
 • Det startes som regel med en liten dose ,som så gradvis økes til man når vedlikeholdlsdosen, også kalt den korrekte dose.
 • Når den korrekte dosen er funnet, er det som hovedregel kun nødvendig med kontroll av stoffskiftet en gang i året.
 • Der er så godt som ingen bivirkninger med tablettene, men man skal være oppmerksom på at det vil opptre symptomer på for høyt stofskifte, hvis doseringen er for høy.

Hvordan er prognosen?

 • Personer med for lavt stoffskifte kan, såfremt behandlingen overholdes, se frem til å kunne leve et helt normalt liv.

Etter et opplegg av Lazlo Hegedüs, overlege. Skrevet i 2000.
Artikkel:      Nettdoktor:
Relevante artikler


 
 
Innholdet på NettDoktor.no er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene skal ikke brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling.

© Copyright 1999 - 2014 NettDoktor.no