Nettdoktor.no  
 

Symptomer

Merk at denne oversikten er veiledende. Det endelige valg av undersøkelser vil til enhver tid avhenge av den konkrete situasjon.

Generelt velbefinnende

Smerter

Urin, avføring og underliv

Blødninger

Mage

Hud og hår

Ledd og muskler

Sanser og motorikk

Lunger og åndedrett

Hjerte

Hode, ører og øyne
 
 
Innholdet på NettDoktor.no er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene skal ikke brukes som basis for å stille diagnoser eller fastsette behandling.

© Copyright 1999 - 2014 NettDoktor.no