Barns helse


Det er mye å ta hensyn til når det gjelder helsen til barnet ditt. Vi forsøker å gi deg svar på en del gjennom en rekke artikler.

Les bl.a om hvordan du kan vurdere om barnet ditt er alvorlig sykt og om det er for sykt til å gå i barnehage.

Kjemiske farer i barns hverdag
I hverdagsmiljøet rundt oss er det mange kjemikalier som kan ha en uheldig virkning på helsen vår. Særlig små barn er utsatt, siden de undersøker alt ved å ta det i munnen og gjerne krabber rundt på gulvet der rester av kjemikalier og skitt kan bli liggende. Les mer om de kjemiske farene her!


Infeksjoner

Små barn sier ikke direkte fra om sineplager. I tillegg kan de reagere annerledes på sykdom enn store barn og voksne. De fleste foreldre vet godt når barnet er sykt, men ofte kan det være vanskelig å finne ut hva som feiler barnet.

Nedenfor finner du en oversikt overde vanligste infeksjoner hos barn.

Akutt bronkitt
Blindtarmsbetennelse
Den femte barnesykdom
Feber - når er det kritisk?
Halsbetennelse hos barn
Hjernebetennelse
Kyssesyke
Mellomørebetennelse
RS-virus
Skarlagensfeber
Tredagersfeber
Vannvorter
Øyebetennelse

Brennkopper
Falsk krupp
Hjernehinnebetennelse
Kusma
Lungebetennelse
Pityriasis rosea
Røde hunder
Trøske i munnhulen
Vannkopper
Ytreørebetennelse
Vurdering av sykt barn


Helseundersøkelser
Barn går gjennom omfattende helseundersøkelser i oppveksten. Vi gir deg oversikt over samtlige kontroller på Helsestasjonen.Førstehjelp og barn

Når hvert minutt teller

I en kritisk situasjon der barn er involvert bør du vite hva du skal foreta deg.

Vi fokuserer her på forskjellige situasjoner der du må utføre førstehjelp eller ta visse forholdsregler:

Gjenoppliving:

Gjenoppliving av spedbarn
Gjenoppliving av barn (1-8 år)
Gjenoppliving av barn (over 7 år)

Førstehjelp:

Benbrudd
Bittskader
Forbrenning
Huggormbitt
Iinsektstikk/bitt
Neseblødning
Sårskader
Øyeskader
Heteslag hos barn
Solstikk hos barn