Fakta om væskebehov

Av Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog


Væskebehov

Kroppen taper vann gjennom urin, avføring, lunger og hud. Dette kalles endogent vann. Tap gjennom avføring er normalt bare 50-100 ml/døgn. Urinmengden varierer med væskeinntaket og kostens sammensetning, men ligger vanligvis på 900-1500 ml/døgn.

Det usynlige væsketapet gjennom utånding (respirasjon) og fordamping (perspirasjon) kalles perspiratio ensensibilis.

Væsketapet via respirasjon ligger hos de fleste på om lag 400 ml/døgn. Fordamping gjennom huden under normale omstendigheter er ikke mer enn 500 ml/døgn. Væskeutskillelsen gjennom utånding og svette er konstant hvis kroppstemperatur, temperaturen i omgivelsene, og aktiviteten er konstant.

Væskebehovet hos barn er stort fordi barn har forholdsvis større fordamping gjennom hud enn voksne.
Det største væskebehovet har spedbarn, som har større kroppsoverflate per kg kroppsvekt, høyere prosent kroppsvæske og høyere omsetningshastighet.


Grunnbehov av vann

Når væskebehovet skal beregnes nøyaktig, regner vi med følgende grunnbehov:


Dehydrering

Barn og eldre er spesielt utsatt for dehydrering. Fordi barn har forholdsvis større fordamping gjennom huden enn voksne, er de spesielt utsatte for dehydrering. Ved feber, diaré, oppkast og høye lufttemperaturer er tilstrekkelig væsketilførsel spesielt viktig.

Eldre mennesker har ofte nedsatt tørstefølelse som følge av at tørstefølelsen reduseres med alderen, og at mange derfor gå i lange perioder uten å drikke. På grunn av for lite væskeinntak over tid, er eldre mennesker utsatt for dehydrering.

Dehydrering kan resultere i mental forvirring, hodepine, irritabilitet og dårlig matlyst. Dette påvirker cellestoffskiftet. Symptomer som slapphet, tretthet, apati, forvirring, paranoid oppførsel, depressiv atferd og tilbaketrekning kan oppstå.


Væskebehov ved fysiske anstrengelser, feber og brannskader

Ved store fysiske anstrengelser, feber og brannskader øker fordampingen gjennom huden og væskebehovet øker derfor ved disse tilstandene. Ved feber øker eksempelvis væskebehovet med 10 prosent per grad temperaturstigning. Ved feber, oppkast, diaré og store urintap, er det viktig at man får tilstrekkelig væsketilførsel.

Det er også viktig å være oppmerksom på at væskebehovet øker ved høye lufttemperaturer. På varme sommerdager er det derfor viktig å være ekstra påpasselig med tilstrekkelig væsketilførsel.


Relevante artikler