Hva er vann?

Av Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog

Vann er det næringsstoffet det er mest av i kroppen og det er heltlivsnødvendig med regelmessig tilførsel av vann. Nest etter oksygen er vann det næringsstoffet vi er mest avhengig av. Vi kan klare oss i flere uker uten mat, men uten vann vil vi bare overleve noen få døgn.


Hva er vann?

Vannmolekylet består av ett oksygenatom bundet til to hydrogenatomer. Vannmolekyler er polare, det vil si at de har en positivt elektrisk ladet ende, og en negativt ladet ende. I vann er oksygen negativt ladet og hydrogen svakt positivt ladet. Vannmolekylene binder seg til hverandre og andre stoffer med såkalte hydrogenbindinger.


Vannets oppgaver

De kjemiske egenskapene til vann er godt egnet til mange funksjoner i levende organismer. Vann har en rekke livsviktige funksjoner i menneskekroppen.


Vann i kroppen

Kroppsvæskene våre består hovedsakelig av vann, og utgjør om lag 60 prosent av kroppsvekten hos menn, og 50 prosent hos kvinner.

Forskjellen skyldes at kvinner har mer fettvev enn menn. Bare 10 prosent av fettvev består av vann.

Med kroppsvæsker menes også plasma. Plasma er den væskeholdige delen av blod, og denne består av 92 % vann.

Med en fellesbetegnelse kan man si at ca. 2/3 av kroppsvekten hos oss mennesker er kroppsvæsker.


Vann beskytter kroppen

Vann er et effektivt smøremiddel i kroppen som beskytter kroppens organer mot skade som et resultat av friksjon. For eksempel beskytter tårene øynene våre mot friksjon fra øyelokket. Vann danner også et beskyttende lag rundt organer. Hjerne- og ryggmargsvæsken (cerebrospinalvæsken) som ligger rundt hjernen, beskytter denne mot eksempelvis slag eller støt mot hodet.


Vann stabiliserer kroppstemperaturen

Vann har høy varmekapasitet, hvilket betyr at det skal relativt mye energi til for at vannet stiger i temperatur. Vann vil derfor motstå visse ytre endringer i temperatur før vannets temperatur endrer seg betraktelig etter dette. Dette ser vi f.eks. når vi har latt et glass med vann stå i solen noen timer: Vannet har ikke like høy temperatur som glasset det står i.


Vann er nødvendig for kroppens temperaturregulering

Når vann fordamper går det over fra væske til gass. Denne prosessen er avhengig av energi, gjerne i form av varme. Når vannet i kroppen fordamper på huden fjerner vannet derfor varme fra kroppen. Det er nettopp
dette som skjer når vi svetter.


Vann i kjemiske reaksjoner

Mange av de kjemiske reaksjonene i kroppen vår vil ikke finne sted med mindre de involverte molekylene er oppøst i vann. For eksempel må natriumklorid (koksalt) være løst opp i vann for at natrium og klorid skal kunne reagere med andre molekyler.

Vann er også en direkte deltager i mange reaksjoner

Reaksjoner der vann blir dannet kalles dehydrogeneringsreaksjoner, og reaksjoner der vann
blir brutt ned kalles hydrogenering. Slike reaksjoner skjer i kroppen til enhver tid.


Blandevann

Vann kan blande seg med andre stoffer og danne en løsning av både løselige og uløselige stoffer. I levende organismer er de komplekse væskene i kroppen vår en blanding av ulike løsninger med ulikt innhold.

Vannets egenskap til å binde til seg molekyler gjør at det er velegnet for transport i kroppen.
Kroppsvæsker som plasma transporterer i så måte næringsstoffer, gasser og avfallsstoffer rundt i kroppen.

Les mer om kroppens væskebehov, og om vannbalansen.


Relevante artikler