Fettløselige vitaminer

Redaksjon: Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog

Overskrift: Hva er fettløselige vitaminer?

Vitaminene A, D, E og K er løselig i fett, og finnes derfor i fettholdig mat. Fettløselige vitaminer absorberes sammen med fettet, går inn i lymfen og transporteres ved hjelp av proteiner. Overskudd lagres i kroppen, og det er derfor viktig å ikke få for mye av disse vitaminene. Det er spesielt vitamin A man skal være oppmerksom på i denne forbindelse. På den annen side gjør lagringen at ikke daglig tilførsel er nødvendig, så lenge dagsbehovet dekkes på sikt.


Overskrift: A-vitamin

Kvinner bør spise 0,8 mg og menn 0,9 mg A-vitamin daglig.
Normalt kosthold er vanligvis tilstrekkelig for å dekke behovet. 

A-vitamin har betydning for:         

Dessuten synes A-vitamin å ha en beskyttende effekt overfor visse kreftformer.

Mangel på vitamin A kan medføre nattblindhet, redusert vekst, redusert forplantningsevne, misdannelser hos foster, tørr hud og slimhinner, og redusert immunforsvar.

Gode vitamin-A-kilder er:

Man skal heller ikke få i seg for mye vitamin A. Overskudd av vitamin A lagres i kroppen og kan gi forgiftningssymptomer. Småbarn og foster er spesielt utsatt. Man skal derfor være forsiktig med dosering av tilskudd til barn og gravide.


Overskrift: D-vitamin  

Både menn og kvinner bør spise 5 mg D-vitamin  per dag.
Mange nordmenn får i seg for lite D-vitamin. 

D-vitamin er viktig for :          

De beste kildene til D-vitamin er:         

I 1997 var det gjennomsnittlige inntaket på knapt ca. 4 mikrogram per dag.

En god vane er å spise litt fett fiskepålegg hver dag, f.eks. makrell i tomat, sild eller røkt laks.

D-vitamin kan også dannes i huden når du er ute i solen. Men i perioden fra oktober til mars står solen så lavt på himmelen at den ikke gir nok lys til at sette i gang hudens egen D-vitaminproduksjon. 
Av denne grunn er kosten særlig viktig som D-vitaminkilde i vinterhalvåret. Barn under 3 år, gravide, ammende og eldre har økt behov og er spesielt utsatt for mangel. Disse, og andre som ikke får i seg tilstrekkelig D-vitamin, anbefales å ta tilskudd i form av tran. Tran tilfører også vitamin  A og E, samt viktige fettsyrer, men vær oppmerksom på faren ved overdosering.

Enkelte forskere mener også at ilstrekkelig D-vitamin i kosten beskytter mot beinskjørhet senere i livet.


Overskrift: E-vitamin
  

Kvinner bør spise 8 mg og menn  10 mg E-vitamin daglig.

Vanlig kost inneholder litt mindre enn det som er anbefalt, men ikke lite nok til å gi symptomer på mangel av vitamin E.

E-vitamin har i særlig grad betydning som:         

De viktigste kilder til E-vitamin er:         

Overskrift: K-vitamin

K-vitamin kan både dannes av bakterier i tarmen og tilføres med kosten. Vi vet ikke nøyaktig hvor mye K-vitamin kosten bør inneholde, men mangel registreres ikke hos friske mennesker. Enkelte pasienter som spiser lite og samtidig behandles med antibiotika, kan imidlertid ha K-vitaminmangel. Dette skjer fordi antibiotika kan hemme bakteriene i tarmen som produserer K-vitamin.

 
K-vitamin er nødvendig for :  

De beste kilder i kosten til K-vitamin er grønnsaker:   

Etter et opplegg av Per Mikkelsen, ernæringskandidat, cand. scient 

(Sist oppdatert: onsdag 5. juli, år 2000)


 


Relevante artikler