Fakta om folsyre

Generelt om folsyre

Folsyre, folat og folacin er navn på de formene som forekommer i naturen. Folinsyre er den syntetiske formen. Folsyre tilhører gruppen av B-vitaminer, og akkurat som vitamin B12, brukes folsyre blant annet ved celledeling.

I motsetning til vitamin B12, der kroppens lager kan holde i flere år, kan folsyredepotene bare holde i 3 - 6 måneder.

Hva bruker kroppen folsyre til?

Det største lageret for folsyre er leveren, som inneholder ca. halvparten av hele kroppens beholdning.

Hvor i kosten finnes folsyre?

Folsyre finnes i nesten alle næringsmidler, men konsentrasjonen er særlig høy i belgfrukter, grønne grønnsaker og i lever

De viktigste kildene til folsyre i den norske kosten er brød og andre kornprodukter, grønnsaker, surmelksprodukter og sitrusfrukter.

Holdbarheten er dårlig, og ved tilberedning og oppbevaring av næringsmidler minker innholdet av folsyre lett. Vitaminet kan brytes ned av vann, sollys, og varme.

Hvor mye folsyre trenger jeg?

Anbefalt daglig inntak er:

0.4 mg om dagen er vanskelig å få gjennom kosten, derfor bør alle gravide og fruktbare kvinner med ønske om å bli gravide, ta tilskudd spesielt beregnet på gravide. Det gjennomsnittlige inntak i Norge er 0,3 milligram.

Hva øker risikoen for folsyremangel?

Lengre tids bruk av en rekke legemidler kan gi folsyremangel:

Hva er symptomene på folsyremangel?

B-vitamin og blodmangel (anemi)

Akkurat som vitamin B12, skal folsyre brukes ved celledeling. Mangel på folsyre gir megaloblastisk anemi. Det er den samme form for blodmangel som mangel på vitamin B12 gir. Det kan altså være vanskelig å avgjøre om blodmangelen skyldes folsyremangel eller mangel på vitamin B12.

Likevel vil det være slik at de symptomene som merkes fra nervesystemet ved vitamin B12 mangel, ikke lar seg behandle ved tilskudd av folsyre. Dessuten vil folsyremangel gi forhøyet konsentrasjon av aminosyren homocystein i blodet.

Er det forbindelse mellom høy homocystein-konsentrasjon i blodet og åreforkalkning?

Det er mulig at en høy homocystein-konsentrasjon i blodet fremmer åreforkalkning. Større randomiserte studier pågår for å avdekke om kosttilskudd med folinsyre kan senke forekomsten av blodpropp forårsaket av åreforkalkning.

Kvinner som får folsyremangel på grunn av økt behov under graviditet, risikerer å føde barn med nevralrørsdefekter, spesielt ryggmargsbrokk.

Hva er nevralrørsdefekter?

Mangel på folsyre under graviditeten kan forårsake nevralrørsdefekter hos fosteret.

I Norge fødes det omlag 60 barn i året med slike misdannelser. Heldigvis er det derfor ikke en hyppig lidelse. Arv er en viktig faktor som spiller inn ved utviklingen av nevralrørsdefekter hos fostre, men forskning viser at et tilstrekkelig inntak av folat minsker risikoen.

Nevralrørsdefekter viser seg som en manglende lukking av et antall virvler i ryggraden og som ryggmargsbrokk. Virvelsøylen er oppbygget som et rør og inneholder ryggmargen med hinner som ligger rundt den. Defekten i ryggraden gjør at innholdet kan pose seg ut som et ryggmargsbrokk.

Gravide anbefales et kosttilskudd av folsyre på 0,4 milligram daglig.

Dersom en gravid tidligere har født barn med ryggmargsbrokk, eller hvis hun eller partneren selv har det, anbefales høyere doser etter rådføring med lege.

Årsaker til mangel på folsyre

... er folsyrefattig kost.

Det ses særlig hos alkoholikere, narkomane og medikamentmisbrukere, men kan også ses hos eldre somspiser ensidig og lite og hos tenåringer med ensidige kostvaner.

Økt behov oppstår ved tilstander der et stort antall celledelinger skjer.

Hvordan føles blodmangel på grunn av folsyremangel?

Er man ellers sunn og frisk kommer det sjelden symptomer før "blodprosenten" er under 6 (Hemoglobinkonsentrasjonen er mindre enn 6 mmol/ml).

De første symptomene vil være tretthet og hjertebank. Man kan få åndenød og bli svimmel.

Er blodmangelen veldig alvorlig, kan man ha hjertekrampe, hodepine og smerter i beina (claudicatio intermittens).

Utover dette fins det en rekke symptomer som er spesielle for folsyre-mangel:

Symptomene fra fordøyelseskanalen er ofte mer alvorlige ved folsyremangel enn ved vitamin B12-mangel. I motsetning til vitamin B12-mangel får man ikke symptomer fra nervesystemet.

Det er ikke uvanlig å se mangel på de to vitaminene samtidig.

Hvordan stiller legen diagnosen blodmangel grunnet for lite folsyre?

Først skal legen være sikker på at du har blodmangel. Sammen med svaret på blodprøven vil det vanligvis følge med en beskrivelse av de røde blodlegemene.

Etter dette skal årsaken til blodmangelen finnes, og legen skal ta stilling til om selve årsaken kan fjernes.

Hva kan man gjøre for å unngå folsyremangel?

Ved å spise en variert kost.

Et gjennomsnittlig norsk kosthold inneholder 0,3 mg folat, som dekker det vanlige behovet. Vil man være på den sikre siden, kan man ta tilskudd som inneholder det syntetiske, og langt mer stabile, folinsyre.

Gode kilder til folsyre er belgfrukter, grønne grønsaker og lever. De viktigste kildene til folsyre i den norske kosten er brød og andre kornprodukter, grønnsaker, surmelksprodukter og sitrusfrukter.

Er det noen i familien som har pernisiøs anemi (blodmangel forårsaket av mangel på vitamin B12 eller folsyre), eller man har gjennomgått tynntarms-/mageoperasjoner eller lignende, skal man være særlig oppmerksom på folatinntaket.

Er det noe jeg skal være oppmerksom på hvis jeg er gravid?

Folinsyremangel øker risikoen for ryggmargsbrokk hos fosteret (se ovenfor). Gravide røykere som fortsetter å røyke under graviditeten skal være oppmerksomme på vitaminmangel. Snakk med legen din hvis du er i tvil.
- Se eventuelt avsnittet Gravid - hvilken kost skal jeg ha?

Hvor vanlig er det med for høyt inntak av folsyre?

Man ser sjelden overdoser av folsyre.

Skrevet av Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler