Fakta om kobolt

Generelt om kobolt

Vitaminer og sporstoffer utgjør til sammen gruppen mikronæringsstoffer. Mens vitaminer er molekyler sammensatt av et ulikt antall atomer, er kobolt et grunnstoff, det vil si ett enkelt atom. Kobolt er ikke livsnødvendig for mennesker. Kobolt er en bestanddel av B12-vitaminet.

Hva bruker kroppen kobolt til?

Den eneste kjente funksjon er å være en del av vitamin B12.

Hvor finnes kobolt i kosten?

Mineralet tilføres gjennom vitamin B12 i kosten. Det finnes i jorden, og opptas derfor også av dyr og planter.

Kan kobolt inntas sammen med andre legemidler?

Kobolt opptas i tynntarmen gjennom samme mekanisme som jern. Derfor vil høyt koboltinntak nedsette jernopptaket.

Skrevet av Mette Helvik Morken, klinisk ernæringsfysiolog. Oppdatert i 2013.


Relevante artikler