Fakta om magnesium

Generelt om magnesium

Magnesium er det fjerde mest alminnelige stoff i kroppen. Kroppen inneholder omkring 25 gram magnesium. Halvparten finnes i bein, og den andre halvparten er fordelt på muskler og annet bløtvev.

Hvordan virker magnesium i kroppen?

Magnesium inngår som ko-faktor i over 300 enzymer som deltar i kroppens energiomsetning, dannelsen av nye proteiner og nukleinsyre-stoffskifte. Ut over dette spiller magnesium også en viktig rolle ved overføring av nerveimpulser til muskler og ved hjertets impulsledning.

Magnesium er altså en nødvendighet for at kroppens stoffskifte, og dessuten muskler og hjerte, skal fungere normalt. Som legemiddel og kosttilskudd, inngår magnesium i behandlingen av magesår (antacida) og som avføringsmiddel.

Hvor i kosten finnes magnesium?

Magnesium finnes overalt i kosten, men følgende produkter er spesielt rike på magnesium:

Melkeprodukter, kornprodukter, nøtter, mandler, grønne bladgrønnsaker, tørkede erter, bønner, poteter, fisk og kjøtt.

Hvor mye magnesium må jeg ta?

Det daglige behovet for magnesium ligger på rundt 350 milligram for en voksen. Gutter i puberteten, gravide og ammende har et litt større behov, og her bør inntaket ligge på rundt 450 milligram.

Mer enn 600-700 milligram daglig kan imidlertid framkalle diarè.

For høyt inntak av magnesium er sjelden, fordi et eventuelt overskudd i kroppen utskilles via nyrene.

Utskillelsen reguleres av flere forskjellige hormoner. De viktigste av disse er biskjoldbrukskjertelhormonet (PTH) og aldosteron.

Hvem har økt risiko for magnesiummangel?

Der kan være mange forskjellige årsaker til magnesiummangel.

En kostbetinget magnesiummangel kjennes ikke hos mennesket.

Men mangel kan oppstå i forbindelse med sykdom. Samtidig vil det da være mangel på andre mineraler (for eksempel kalsium og kalium).

Andre årsaker kan være:

Hva er symptomene på magnesiummangel?

Ved mildere grad av magnesiummangel vil man ofte ikke se noen symptomer i det hele tatt.

Ved mer alvorlig magnesiummangel vil symptomene ofte være forskjellige, eller blandet med mangelsymptomer på andre mineraler.

Tegn på magnesiummangel kan minne om de symptomene som oppstår ved kalsiummangel, det vil si neurale forstyrrelser, som for eksempel skjelving, muskelsvakhet, kramper og mentale forstyrrelser. Andre tegn kan være nedsatt appetitt, kvalme og tretthet.

Hvordan behandles magnesiummangel?

Først og fremst må man finne årsaken til mangelen.

Dernest skal kroppen tilføres nytt magnesium. i milde tilfeller kan dette gjøres ved økt inntak av magnesium via kosten. I alvorligere tilfeller skal man innlegges på sykehus og tilføres magnesiumsulfat med drypp.

Kontraindikasjoner - hva skal jeg være oppmerksom på?

Det viktigste er å vite at vanndrivende medisin kan øke utskilling av magnesium gjennom urinen.Hvis du tar mye av denne typen medisin, kan det være lurt med et ekstra magnesiumtilskudd via kosten. Snakk med legen din om dette.

Er det noe jeg bør være oppmerksom på hvis jeg er gravid?

Gravide har et økt behov for magnesium. Spesielt hvis du samtidig har diabetes, er det viktig at fosteret får nok magnesium.

Magnesium har ingen kjent skadelig virkning på fosteret.

Hva er symptomene på for høyt inntak av magnesium?

Overdoser av magnesium er sjelden. Det forekommer stort sett kun i forbindelse med inntak av magnesiumholdige avføringsmidler eller hos personer med nyresykdommer.

Symptomene kan være diaré, eller i mer alvorlige tilfeller neuromuskulære utfall (for eksempel lammelser).

Skrevet av Mette Helvik Morken, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler