Fakta om vitamin A

Generelt om vitamin A

Vitamin A er et fettløselig vitamin som er nødvendig for blant annet syn, forplantningsevne, immunforsvar, regulering av arveanlegg, slimhinner og vekst. Stor mangel på vitamin A kan medføre infeksjon, nattblindhet, senere total blindhet og til slutt død.

I kosten er retinol og karoten de viktigste former for A-vitamin. Retinol finnes i animalske matvarer, mens karotener finnes i vegetabilske matvarer. Av karotener er ß-karoten den viktigste. ß-karotenene omdannes til retinol i kroppen. Retinolet deponeres i lever og fettvev til senere bruk. Vitaminet oppbevares forholdsvis lenge i kroppen, slik at daglig inntak er ikke nødvendig.

Hva bruker kroppen A-vitamin til?

Vitamin A

A-vitamin (retinol) virker på flere områder:

Hvor finnes A-vitamin i kosten?

A-vitamin finnes i animalske produkter, særlig i lever, fet fisk og egg, berikede margariner og meieriprodukter. Det finnes også i frukt og grønnsaker, særlig de med orange og mørkegrønne farger, for eksempel gulrøtter, spinat, grønnkål, aprikoser og meloner.

A-vitamin finnes i lever og fet fisk, og i røde og mørkegrønne grønnsaker.

Hvor mye trenger jeg?

Det anbefales et daglig inntak på rundt ett milligram. Vitamin a måles i retinoekvivalenter (RE).

1 RE = ett mikrogram retinol = seks mikrogram ß-karoten

Det anbefalte inntak er på 900 RE for menn og 800 RE for kvinner.

I industrielle land er det ytterst sjelden at folk mangler A-vitamin. For mye A-vitamin kan man få hvis man spiser mye lever, svært fettrik kost eller tar store tilskudd.

Tegn på forgiftning ses ved inntak over 15 milligram om dagen over lengre tid.

Hvem har økt risiko for å få A-vitamin mangel?

Følgende tilstander kan medføre økt risiko for vitaminmangel:

Vitamin A omdannes

Dette er den formen som A-vitamin omdannes til i øyet, som fanger opp lyset vi kan se.

Hva er symptomene på A-vitaminmangel?

Diagnosen stilles ved at legen tar en blodprøve og deretter måler innholdet av retinol.

Hvordan behandles A-Vitaminmangel?

Personer som tar opp fett dårlig, får gjerne forebyggende behandling med store mengder A-vitamin. Blodets innhold av retinol måles fortløpende.

Er det noe jeg skal være oppmerksom på hvis jeg er gravid?

For stort inntak av vitamin A er skadelig og gir økt risiko for misdannelser. Myndighetene i Danmark, Sverige, Finland og Storbritannia sier gravide og ammende kvinner bør unngå lever og A-vitamintilskudd.

I Norge er forbruket av leverprodukter ikke så stort at man har sett det nødvendig å komme med tilsvarende advarsel. Man tror dessuten at en slik advarsel kan medføre at inntaket av vitamin A blir for lavt.

Hva er symptomene på overdosering?

Den akutte forgiftning:

Inntar du en gang en dose på mer enn 100 milligram (100 ganger anbefalt daglig dose), kan dette medføre akutt forgiftning med:

Ved svært store enkeltdoseforgiftninger ses dessuten:

Lengre tids overdosering:

Doser større enn 15 milligram kan i verste fall gi alvorlige forgiftninger. Inntak på fem til ti ganger den anbefalte dosen over en lengre periode kan forårsake:

Vær oppmerksom på følgende:

Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør man ikke ta kosttilskudd med A-vitamin. Er du i tvil, bør du kontakte legen din.

Hvilken effekt har legemidler på opptaket av vitamin A?

Man kan risikere å få for lite A-vitamin:

Skrevet av Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler