Fakta om vitamin B12

Generelt om vitamin-B12

Vitamin B12 er det vanlige navnet for cyanocobalamin. I B12-vitaminet inngår kobolt og det er stort sett også det eneste man kjenner til kobolts funksjon i kroppen. Kobolt er et sporstoff, som vi også er nødt til å innta via kosten.

Hva bruker kroppen B12-vitamin til?

Hvor finnes B12-vitamin i kosten?

Lever, oksekjøtt, svinekjøtt, fisk, melk og ost.

Vitamin B12 finnes i lever, oksekjøtt, svinekjøtt, fisk, torskerogn, egg, melk og ost. Vitaminet finnes ikke i grønnsaker og planter, bare i de smådyr og bakterier som lever på grønnsakene.

Strenge vegetarianere risikerer mangel på B12-vitamin

Vitaminet kan nedbrytes av:

Under koking og steking av maten går kun ti prosent av B12-vitamin tapt.

Hvor mye B12-vitamin trenger jeg?

Anbefalt daglig dose for voksne er to mikrogram.

Grunnen til at behovet for B12-vitamin er så lavt, er at kroppen bruker vitaminet om igjen. Det brukte B12-vitaminet som utskilles via gallen fra leveren, gjenopptas i tarmen og brukes på nytt.

Dessuten produserer colibakteriene, som alltid finnes i tykktarmen, også B12-vitamin.

Hva øker risikoen for B12-vitaminmangel?

B12-vitaminmangel er sjelden hos friske mennesker. Følgende tilstander kan øke risikoen for mangel:

Lengere tids bruk av en rekke legemidler kan gi B12-vitaminmangel:

Hva er symptomene på mange av vitamin-B12?

Vitaminmangel, for eksempel hos vegetarianere, utvikler seg langsomt. Dels fordi leveren bygger opp et lager av B12-vitamin og dels på grunn av den store gjenbruken av vitaminet.

Symptomene på vitamin-B12 mangel er:

Etterhvert går tilstanden over i gang- og koordinasjonsvanskeligheter med spastisk lammelse. Det kan også forekomme psykiske symptomer med svingende hukommelse, depresjon og demens.

Gravide kvinner som lever på vegankost eller makrobiotisk kost,,og som ikke tar kosttilskudd, utsetter sine ufødte barn for mangler som kan føre til medfødte feil og et dårlig utviklingsmessig utgangspunkt. Også ammende mødre med denne typen kost, vil utsette sitt diende barn for mangler. Risikoen for mangler blir naturligvis den samme hvis barnet blir fostret på en ekstrem vegan- eller makrobiotisk kost. Vitamin-B12 mangel kan medføre nedsatt vekst, irritabilitet og i verste fall mental retardering.

Hvordan oppleves blodmangel p.g.a. mangel på vitamin B12?

Kan man overdosere vitamin-B12?

Overdoser med B12 ses faktisk svært sjeldent fordi det er så vanskelig å ta opp i tarmen. Hvis man derimot gir vitamin-B12 direkte i blodbanen med sprøyte, kan det gi en allergisk reaksjon.

Er det noe jeg skal være oppmerksom på hvis jeg er gravid?

Hvis du er vegetarianer eller veganer bør du ta kosttilskudd.

Snakk med legen din dersom du er i tvil.

Skrevet av Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler