Fakta om vitamin E

Generelt om vitamin E

Vitamin E er et fellesnavn på stoffene tokoferol og tokotrienol. Disse finnes i 8 forskjellige former som alle har vitamin E-virkning på kroppen.

Den mest aktive form er den såkalte d-alfa-tokoferol som sammen med beta-tokoferol er det vi hovedsakelig finner i kosten. Denne formen brukes som regel også i vitamintilskudd.

Vitamin E er fettløselig. Vitamin E stimulerer immunforsvaret, og enkelte undersøkelser tyder på at store mengder kan redusere risikoen for blodpropp i hjertet. Det siste kan blant annet skyldes vitaminets evne til å hindre oksidering av kolesterol i blodet.

Hva bruker kroppen vitamin E til?

E-vitamin er en antioksidant.

Tokoferol er en såkalt antioksidant. Vitamin E beskytter kroppens celler mot å bli brutt ned av skadelige stoffet fra fettstoffskiftet. Vitamin E og C, og muligens også coenzym Q10, samarbeider om denne oppgaven.

Forsøk har vist at vitamin E kan stimulere kroppens immunsystem og hemme blodets evne til å koagulere (størkne).

Vitamin E kan kanskje også hemme kreftcellers vekst og utvikling.

Vitamin E som beskyttelse av fettstoffer

Mennesket kan ikke danne enkelte av de flerumettede fettyrene. Disse er essensielle for kroppen og er viktige bl.a. som byggesteiner i membranen som omgir alle kroppens celler. Vitamin E har en viktig oppgave her, fordi den beskytter fettsyrene mot nedbryting.

Antioksidanter forhindrer at fett harskner

Av samme grunn tilsetter man også vitamin E i matvarer for å hindre at fettet harskner. Vitaminet har altså en konserverende virkning på fettholdige matvarer. Når en spiser store mengder flerumettede fettsyrer, øker behovet for vitamin E. Som regel finnes vitamin E i den samme kosten som inneholder flerumettede fettsyrer.

Hvor i kosten finnes vitamin E?

Vitamin E er et fettløselig vitamin og finnes oppløst i fettet man spiser.

Planteoljer, margarin, smør og fet fisk inneholder vanligvis store mengder vitamin E. Kornprodukter, spesielt hvetekim, nøtter, eggeplomme og tørket frukt inneholder også vitamin E.

Hvor mye vitamin E trenger jeg?

Anbefalt daglige dose

Menn 10 mg
Kvinner 8 mg.
Gravide kvinner 10 mg
Ammende kvinner 11 mg.

Med bakgrunn i forbruksundersøkelser har man i Norge beregnet at gjennomsnittsinntaket av vitamin E er tilstrekkelig for de fleste.

Kun svært sjelden ser vi overdosering med vitamin E.

Hva er symptomene på vitamin E-mangel?

Mangel på vitamin E ses sjelden.

Manglende opptak av vitamin E

vil, etter en langvarig periode

Ved denne type sykdommer er det nødvendig å gi store mengder vitamin e kunstig.

Hvordan behandles vitamin E-mangel?

Om en har symptomer på vitamin E-mangel behandler man det med 200-400 milligram vitamin E per dag.

Personer som har feil i fettopptaket får dobbel dose. Samtidig med behandlingen følger man innholdet av vitamin E i blodet ved å ta blodprøver jevnlig.

Kontraindikasjoner - hva skal jeg være oppmerksom på?

Der er ingen kjente kontraindikasjoner.

Er der noe jeg skal være oppmerksom på hvis jeg er gravid?

Spedbarn som ernæres med melkeerstatning uten innhold av vitamin E, risikerer mangelsymptomer. Snakk med legen din om du er i tvil.

Hva er symptomene på overdosering?

Da urin ikke inneholder fett, kan overskytende mengder av det fettløselige vitamin E ikke skilles ut her, men må skilles ut i gallen. Man ser sjelden overdosering.

Eventuelle advarsler (graviditet, overdosering og bivirkninger)?

Vitamin E hemmer blodets evne til å størkne (koagulasjon)

Tar du blodfortynnende medisin eller er du i risikogruppen for hjerneblødninger, bør du snakke med legen din før du selv begynner å ta vitamin E.

Skrevet av Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler