Fakta om sink

Generelt om sink

Sink er et grunnstoff. Dette i motsetning til vitaminer som er molekyler satt sammen av forskjellige atomer. Kroppen har kun behov for mikromengder av sink, og kalles derfor et sporstoff.

Sink finnes i alle kroppens celler og i alle kroppsvæsker. Hele kroppen inneholder totalt omtrent to gram sink. Skjelettmusklaturen og knoklene inneholder henholdsvis omtrent 60 og 30 prosent av alt sink i kroppen.

Sink er spesielt høyt konsentrert i mannens prostata (blærehalskjertelen) og øyets årehinne (choroidea).

Hva bruker kroppen sink til?

Stoffskiftet

Sink er en viktig komponent i over 200 av kroppens enzymer, som bl.a. inngår i karbohydrat-, protein-, og fett-stoffskiftet.

Stabiliserende virkning på arveanlegg og cellemembraner

Sink har en stabiliserende virkning på cellens arveanlegg (DNA) og cellemembranene som omgir alle cellene i kroppen.

Oversettelse og uttrykking av den genetiske kode

Sink er en viktig komponent i flere enzymer som oversetter og uttrykker den genetiske koden i DNA. Denne koden er spesifikk for hvert enkelt menneske. Dermed har sink en sentral rolle når organer dannes, og også for vekst i vev og organer.

Under forsøk ved kunstig sinkmangel og ved å undersøke barn med medfødte feil i sink- omsettingen, har man funnet at sink dessuten har betydning for immunforsvaret, smaksopplevelsen og omsettingen av vitamin A, folinsyre og alkohol.

Sårtilheling

Tilskudd av sink har vist seg å ha en positiv effekt på sårtilhelingen når det påføres huden.

Hvor i kosten finner vi sink?

Sink finnes i kjøtt, fisk, skalldyr, egg, fullkornsprodukter, spinat, persille og grønnkål.

Kroppen taper omtrent ett til to milligram sink hver dag. Kun10-30 prosent av den sink vi spiser tas opp i tarmen. Den mengden sink som skal tilføres gjennom kosten må derfor være betydelig høyere.

Opptaket av sink i tarmene er avhengig av det øvrige innhold i kosten.

Opptaket blir høyere hvis man samtidig spiser animalsk protein.

Animalsk protein er protein fra kjøtt og fisk.

Spiser du ren vegetarisk kost, bør du innta 25 prosent mer sink.

Sink tas hovedsakelig opp i den delen av tynntarmen som ligger nærmest magesekken.

Hvor mye sink må jeg ha?

Det anbefales en daglig tilførsel på 15 milligram for en voksen person.

Under puberteten, under graviditet og etter en periode med sykdom er behovet for sink noe høyere.

Hva er symptomene på sinkmangel?

Utpreget sinkmangel gir:

Acrodermatitis enteropathica er en arvelig sykdom som en mener skyldes en feil i opptaket og omsetningen av sink.

Hva øker risikoen for sinkmangel?

Risikoen for sinkmangel er størst ved sykdommer som øker tapet av sink. Økt utskillelse av sink gjennom nyrene kan forårsakes av:

Hvordan behandles sinkmangel?

Ved mistanke om sinkmangel bør en øke inntaket av matvarer som inneholder sink. Kosttilskudd med sink utover det som finnes i vitaminpiller bør først tas etter at din lege har påvist sinkmangel.

Behandling av sinkmangel består i å spise 45 milligram sink tre ganger daglig i høyst fire måneder.

Behandlingen er nødvendig ved

Noen ganger kan man også bruke denne behandlingen ved liggesår og alvorlig akne (kviser)

Sinktilskudd har vist en gunstig effekt på tilhelingen av leggsår hos personer som lider av sinkmangel.

Hva er symptomene på overdosering av sink?

Bivirkningene av sinktilskudd er sjeldne, men irritasjon av magetarmkanalen kan forekomme.

Egentlige forgiftninger er kun sett hos personer som har inntatt sink i grammengder.

For stort inntak av sink påvirker kobber-stoffskiftet negativt. Negative virkninger på immunforsvaret og blodets lipider kan sees. Også her er symptomene oppkast, diare, svekket bevissthet og trøtthet. Videre blodmangel, forhøyet blodsukker og lever- og nyre-skade.

Hvordan behandles overdosering med sink?

Behandlingen av overdosering med sink er natriumbikarbonat.

Hva om jeg tar andre kosttilskudd?

Sinktilskudd over lang tid kan nedsette opptaket av jern og kobber

Om en tar sinktilskudd over lang tid, kan det redusere opptaket av kobber og man kan få symptomer på kobbermangel. Dette er særlig neutropeni og mikrocytær anemi. Sinktilskudd over lang tid kan også redusere opptaket av jern.

Eventuelle advarsler (graviditet, overdosering og bivirkninger)?

Ved sveising av galvanisert jern dannes sinkoksid-gasser. Disse irriterer slimhinnene, og om en er utsatt for disse over lengre tid kan det gi lungeskade.

Skrevet av Mette Helvik Morken, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler