Kynnere

Av Kristine Skaug Karlsen, jordmor

Hva er kynnere og hvordan oppleves de for den gravide?

Graviditetshormonene bidrar til at livmoren skal forholde seg avslappet i graviditeten, men iblant oppstår det såkalte kynnere eller sammentrekninger i livmoren.

Hos den gravide kan kynnere oppleves allerede fra uke 20-21. Tidlige kynnere blir også kalt for "Braxton-Hicks kontraksjoner".Dette er helt normalt. Noen kynnere kan kjennes - andre ikke.

Kvinner som har født før, oppfatter kynnerne oftere enn førstegangsfødende.


Kynnere kan oppleves som:

Det er individuelt hvordan kynnere oppleves. Kynnerne er ufarlige -  de ikke har noen påvirkning på mormunnsåpningen.  Kynnerne ikke leder til fødsel, men anses å ha en viktig betydning for blodstrømmen til og fra livmoren.

Ettersom graviditeten går framover, øker kynneraktiviteten. På slutten av svangerskapet har kynnerne en viktig funksjon. Da skal de bidra til å modne livmorhalsen til fødselen, samtidig som livmoren "tørrtrener" på rier. Livmorhalsen skal bli myk som "lepper", slik at de skal arbeide videre med selve mormunnsåpningen når riene starter.  Les mer om når fødselen starter

Kynnere kan mot slutten av svangerskapet være plagsomme. Noen ganger gir de kvinnen søvnproblemer, slik at hun føle seg sliten allerede før fødselen.

Det at enkelte gravide opplever kynneraktivitet tidlig i svangerskapet, kan føre til usikkerhet og engstelse. Det dreier seg ofte om redsel for å føde for tidlig. Det kan av og til være vanskelig å skille kynnere fra tidlige rier.

Dersom den gravide har mistanke om for tidlig riaktivitet, det vil si 

er det viktig at hun tar kontakt med lege, jordmor eller fødeavdeling, slik at man snarest får bekreftet om en for tidlig fødsel er på gang eller ikke.


Hva er forskjellen på kynnere og rier?

Det ikke alltid like lett for den gravide å vite hva som er kynnere og hva som er  fødselsrier. Det er dessuten individuelt hvor mye kynneraktivitet man har. 

Kynnere kan oppleves som rier for noen, men kynnere blir ikke sterkere og sterkere. De kommer heller ikke hyppigere og hyppigere, men avtar etter en stund. Den gravide kjenner kynnerne når hun er oppe og går og er i bevegelse. Kynnerne avtar dersom den gravide setter seg ned og hviler, eller eventuelt tar et varmt bad.

Rier starter derimot ofte som svake sammentrekninger. Etterhvert blir de sterkere og går over til å bliregelmessige. Oppholdet mellom riene blir gradvis mindre fra for eksempel et kvarter i begynnelsen, til ti minutter, fem minutter og så videre til tre og to minutter.Riene forsvinner dessuten ikke, uansett om man står oppreist, hviler seg eller er i bevegelse. Dette er fødselsrier. 

Er man i tvil, er det best å ringe til jordmor eller lege for å få en vurdering om fødselen er igang. Eventuelt kan man bli undersøkt ved fødeavdelingen, for blant annet å vurdere om mormunnen har begynt å åpne seg eller ikke.

Dersom det fastsettes at fødselen er i sin "spede begynnelse" og at alt ellers er normalt, blir kvinnen gjerne oppfordret til å dra hjem og vente. For noen kan dette oppleves som frustrerende, men det er det beste for alle å unngå et altfor langt fødselsforløp.

(Sist oppdatert: onsdag 5. juli, år 2000)Relevante artikler