Gravid med kvalme og oppkast

Av: Heidi Thornhill, lege

Hvorfor er jeg så kvalm om morgenen?

Kvalme og oppkast i den første halvdelen av graviditeten er svært vanlig.Kvalmenkan imidlertid inntreffei ulik grad. Mange opplever kun litt morgenkvalme og en enkelt brekning, mens andre er plaget av voldsom kvalme og kaster opp en rekke ganger. Omtrent 40 prosent av alle gravide er kvalme i starten av svangerskapet.

De fleste kvinnerblir braetter de første tre månedene, og kun helt få har problemer etter fire-fem måneder.


Hvorfor kaster manopp?

Man har ingen sikker forklaring på kvalme og oppkast i svangerskapet, men det er nærliggende at det skyldes hormonpåvirkning eller en ubalanse i blodsukkeret. Graden av kvalme følger nøye konsentrasjonen av svangerskapshormonet hCG i kroppen. Det er imidlertid ikke sikkert at dette hormonet alene gir kvalme. 

Det er dokumentert at kvinner som er kvalme under svangerskapet ikke så ofte aborterer. Dette kan være en trøst når kvalmen står på som verst. En stressende livssituasjon og overbelastning gjør ofte kvalmen verre. Det foregårogså studier på om bakterien som forårsaker magesår (helicobakter pylori) også fører til svangerskapskvalme.


Kan kvalmen og brekningene skade?

Tilstanden går svært sjelden ut over fosteret. I begynnelsen av svangerskapet er fosteret svært lite og krever derfor lite energi. Dette får barnet fra moren, nærmest uansett hvordan hennes ernæringstilstand er. Senere i svangerskapet kan voldsom kvalme og oppkast gi dårlige vekstvilkår for barnet fordi det er stort nok til å kreve en del energi. For de fleste er kvalmen da over.

Ved alvorlige tilfeller kan det oppstå en uttørring av kroppen. Hvis man blir svimmel, har liten og konsentrert urinmengde, blir tørr i munnen og får sprukne lepper, skal mankontakte lege. Behandlingen av uttørring består i å gi væske. Hvis væsken ikke kan holdes nede, blir den gitt intravenøst.


Hva kan man gjøre selv for å unngå kvalme og oppkast?

Følgende råd kan hjelpe i de fleste tilfeller:

Når skal man oppsøke lege?

Oppsøk lege dersom:

Hva kan legen gjøre?

Legen vil ta blodprøve og urinprøve for å finne ut om du er uttørret. I mange tilfeller kan det hjelpe med kvalmestillende midler, og legen bestemmer hvilke som er å anbefale i graviditeten.
Noen kvinner blir så uttørret at de må innlegges på sykehus og få væske intravenøst. Dette hjelper de fleste. Antagelig hjelper det med miljøskifte og omsorg også.

Etter et opplegg av Christel Bech, sykepleier og Vibeke Manniche, barnelege, Ph.D.


Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 17.01.2008Relevante artikler