Alkoholmisbruk

vin

Hva er alkoholmisbruk?

Det er ofte vanskelig å gi en generell definisjon på hva alkoholmisbruk er for den enkelte person. Det finnes offisielle, medisinske anbefalinger når det gjelder konsum av alkohol.

Alkoholkonsum angis i standardenheter (SE). 1 SE = 12,8 g.

Noen tommelfingerregler er: 1 flaske lettøl på 33cl = 0,5 Se

Hvor mye er skadelig?

Et regelmessig konsum på mer enn 20 SE/uke for menn, og mer enn 13 SE/uke for kvinner anses som potensielt skadelig med hensyn til de fleste alkoholrelaterte problemer og lidelser.

Når har drikkingen blitt et problem?

Det er gjerne personer som omgås vedkommende det gjelder til daglig i familien eller på arbeidsplassen, som først bemerker at det er blitt et alkoholproblem. Når drikkingen får sosiale konsekvenser i form av ulykker på jobb, høyt sykefravær, irritabilitet eller sjenerende oppførsel som tydelig beruselse vil og bør arbeidskolleger av omsorg for vedkommende bringe problemet på banen slik at tiltak lettere kan iverksettes.

Hvem lider?

Familien er ofte den som holder ut lengst med at far, mor eller andre i familien har et alkoholforbruk som skaper problemer. Ekteskap, barn og sosialt samvær lider ofte, og økonomien, naboskap og arbeidsplassen kan være i fare. Den nærmeste familie vil ofte forsøke å skjule problemet over lengre tid.

Hvor får man hjelp?

Det bør være storsamfunnets oppgave å åpne opp for at det blir mer anerkjent å skulle søke hjelp. AKAN er en organisasjon som finnes på flere arbeidsplasser, og de har som eneste oppgave å hjelpe medarbeiderne med rusproblemer.

Det er flere hjelpeinstanser som forhåpentligvis vil være naturlig for folk å kontakte ved behov. Legen kan støtte vedkommende og familien i et tilpasset opplegg som lege og pasient da inngår en avtale om. Det er også viktig at leger er flinke til å ta opp problemet hvis symptomer skulle tyde på et høyt alkoholforbruk. Men det er vel kjent at det for leger , pårørende og pasienter oppleves det som et svært ladet tema å skulle ta opp. Andre organisasjoner som Blåkors, AA (Anonyme Alkoholikere) og flere private institusjoner eller stiftelser har behandlingstilbud som blir annonsert i avisene.

Unge mennesker og alkoholproblemer?

Når det gjelder unge mennesker under 18 år, bør de gjerne henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for oppfølging. Det som ofte skaper vansker er å få vedkommende til å innse at alkoholforbruket er blitt for høyt og at det skaper problemer.

Hvordan lykkes?

Motivasjon for behandling er en stor utfordring for pasienten selv, men det er nærmest en forutsetning for et vellykket behandlingsresultat.


Relevante artikler