Hvor mye skal barn sove?

Hva betyr søvnens lengde?

Søvnen er en viktig faktor i menneskers liv. Under søvn hviler vi ut og kroppen får sjansen til å bygge opp energi til en ny dag. Derfor er vi mennesker svært opptatte av hvordan vi sover og om våre barn sover mye og godt.

God søvn oppnås gjennom gode søvnvaner. Foreldrene har oppgaven med å gi barnet sitt slike gode vaner.

Hvor mye skal et barn sove?

Hvor mye barnet sover påvirker hele familien. Barnets søvn styrer nemlig i stor grad foreldrenes søvn. God søvnrytme og leggerutiner er derfor svært viktig.

Menneskers søvnbehov er like individuelt som menneskene selv. Angitte søvnbehov er derfor bare veiledende, og det vil bare gi bekymringer om du prøver å forandre søvnen til et aktivt barn som i utgangspunktet ikke behøver mye søvn.

Hvor mye skal nyfødte sove?

Nyfødte sover vanligvis mellom 16 og 19 timer. De våkner ofte med 2-3 timers mellomrom for å få mat, og deres lengste søvnperioder er normalt 4-5 timer. Likevel kan det forekomme at barn sover dobbelt så lenge. Slike variasjoner er helt akseptable så lenge barnet er sunt og friskt. Hvis barnet har spesielle ernæringsbehov etter for eksempel å ha gått ned i vekt, skal barnet vekkes hver 2. til 3. time, alt etter hva legen har gitt råd om.

Hvor mye skal et barn på 3 måneder sove?

Et barn i denne alderen sover som oftest fra 13-15 timer i døgnet: rundt 5 timer om dagen og resten om natten. Om natten kan barnet fremdeles våkne et par ganger.

Hvis du må amme eller skifte på barnet om natten, bør det gjøres på en måte som ikke stimulerer barnet.

Når barnet våkner prøver du først å få det til å sove igjen. Stryk det varsomt over ryggen eller legg dynen godt rundt det så det merker at du er der. Etter dette kan du godt la det gå et par minutter før du gjør noe mer. Vær stille og ikke skru på lyset. Ikke snakk eller lek med barnet. På denne måten lærer barnet at natten er kjedelig - lek og kos hører dagen til.

Det er foreldrene som lærer barnet en døgnrytme. For barnet gjør det ingen forskjell hvilken tid på døgnet det er. De rådene som her gis gjelder friske barn. Syke barn og barn med feber skal selvfølgelig få den omsorgen de trenger.

Hvor mye skal et barn på 6 - 12 måneder sove?

Barn mellom 6 måneder og ett år sover vanligvis 12 til 14 timer i døgnet.

Hvis barnet fremdeles våkner om natten kan man la det gå 5 minutter der man gir barnet sjansen til å falle til ro igjen. Dette gjelder selvfølgelig bare hvis man er sikker på at barnet ikke er sykt. Stryk det rolig over ryggen og si noen beroligende ord, så barnet merker at du er tilstede. I denne alderen begynner barna også å ha kjæledyr eller tepper som de kan ha med seg i sengen. Slike kjente ting skaper trygghet for barnet.

Hvor mye skal barn på 1-3 år sove?

Disse barna sover oftest 10-12 timer i døgnet. For å forberede barnet på leggingen er det lurt å ha kveldsrutiner - slik vet barnet når det skal sove.

Det er passende for både barnet og familien at denne kveldsrutinen er mellom 15 og 30 minutter lang. Dere kan leke rolig et kvarters tid eller lese en bok, mens dere hører på rolig musikk. Etter dette legges barnet med teppet sitt eller et kosedyr.

Hvor mye skal førskolebarn sove?

Førskolebarn sover rundt 10-12 timer i døgnet. I denne alderen er søvnrutinene vanligvis godt innarbeidet.

Vær likevel oppmerksom på at barn i denne alderen kan være plaget av mareritt. Hvis barnet ditt våkner og gråter etter et mareritt har det behov for trøst og trygghet. Våkner barnet går man inn til det, stryker det og snakker beroligende. Prøv ikke å vekke barnet eller å spørre det ut om hva det har drømt - vanligvis er ikke barnet helt våkent, og det faller raskt til ro så lenge du bare er tilstede. Neste morgen vil barna ofte ikke engang huske at de har hatt mareritt.

Hvor mye skal skolebarn sove?

Skolebarn har et søvnbehov på rundt 10 timer i døgnet.

Det er viktig for skolebarnet at sengetiden er tilpasset skolestart neste morgen, slik at barnet møter opplagt og uthvilt. Uten skikkelig søvn får barnet lite ut av undervisningen, og din morgenstund blir en evig kamp med et trett barn. Det er viktig at du som forelder setter klare grenser.

Hva er en søvnrutine?

En søvnrutine går ut på at man hver kveld foretar seg de samme tingene i samme rekkefølge og på det samme tidspunktet før barnet legger seg for å sove. Et eksempel på en rutine er :

Det er passende for både barn og familie at rutinen er mellom 15 og 30 minutter lang.

Er det normalt at barnet mitt sover lite?

Bruk din sunne fornuft. Hvis barnet ditt virker å være uthvilt og harmonisk får det nok søvn. Det kan også være nyttig å se på hvor mye de andre medlemmene av familien sover - søvnbehov kan ofte være arvelig.

Er du i tvil eller mener du at barnets søvnbehov er unormalt kan du diskutere dette med legen din.

Skal barn som gråter om natten bare få ligge til de gråter seg tilbake i søvn?

Nei! Barn som gråter har behov for at du/dere er tilstede. Det gir trygghet Stryk barnet og snakk rolig til det, og legg gjerne dynen godt rundt det. Gjenta dette hvis det er nødvendig.

Hvis barnet gråter skal du sikre deg at det ikke er blitt sykt eller har fått feber.

Etter et opplegg av Christel Bech, sykepleier.


Relevante artikler