Bittskader

Huns

Barn liker ofte å leke med dyr og av og til blir de bitt i forbindelse med leken. Det hender også at barn biter hverandre under lek. Hundebitt er vanligst hos barn, dernest kattebitt. Alle bittskader kan gi alvorlige infeksjoner. Derfor bør lege kontaktes ved alle typer bittskader.

Symptomer på bittskader

Hva kan man gjøre selv?

Ved overflatiske sår:

Ved dypere sår:

Skal jeg kontakte lege?

Hva kan legen gjøre?

Hvordan er prognosen?

Hvordan kan bitt bli unngått?

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler