Hofteleddsluksasjon

Alle nyfødte får undersøkt om hofteledet er stabilt, først ved fødeavdelingen senere ved helsestasjonen. De fleste hofteleddsluksasjoner, dvs hofter som er ute av ledd, oppdages i løpet av den første levemåneden. Hos omtrentto av 100 spedbarn som undersøkes i nyfødtperioden, kan det påvises ustabile hofteledd, eller hofter som glir mer eller mindre ut av hofteskålen. Det er imidlertid mange grader av tilstanden og bare en til to per tusen nyfødte har virkelig hofteleddsluksasjon.

Hva er hofteleddsluksasjon?

At hofteleddet er luksert betyr at lårbeinshodet ikke ligger på plass i hofteskålen. Enten er den helt ute av stilling (luksert) eller nesten ute av stilling (subluksert). Noen bruker uttrykket hofteleddsdysplasi som betyr feilutvikling av hofteleddet. Tilstanden er ikke direkte arvelig, men hos opptil 20 prosent av barna med hofteleddsluksasjon har nære slektninger (mor/far/søsken) hatt samme tilstand. Tilstanden er vanligere ved andre misdannelser, ved seteleie, hos førstefødte og hos jenter . Vanligvis er tilstanden knyttet til den ene hoften, men hos en av fem tilfeller har barnet tilstanden på begge sider.

Hva er årsaken til hofteleddsluksasjon?

Årsaken til hofteleddsluksasjon er lite kjent. Risikoen for å utvikle hofter som er ute av ledd er imidlertid større hvis:

Hva er symptomene på hofteleddsluksasjon?

I nyfødtperioden er det ingen klare symptomer på eller tegn på tilstanden. Den eneste måten å stille diagnosen i denne perioden er ved å undersøke hoftens bevegelighet og stabilitet. Selve undersøkelsen er enkel å utføre, men det kreves adskillig erfaring til å bedømme stabiliteten i hoften på en riktig måte. I noen tilfeller oppdages ikke hofteleddsluksasjoner ved den første nyfødtundersøkelsen, enten fordi undersøkeren ikke er god nok eller fordi de vanligstetegnene ikke var tilstede de første dagene etter fødselen. Der er også derfor athoftene påny blir undersøkt på helsestasjonen ved seks-ukerskontrollen og senere ved tre-månederskontrollen.

Hva skjer dersom hofteleddsluksasjoenen oppdages sent?

Barn med hofteleddsluksasjon som oppdages ettertre til seks måneders behandling, vil ofte gi symptomer. Dersom hoften er gått ut av ledd, kan ikke spedbarnet strekke beina fullt ut. Benet på den berørte siden synes kortere enn på den friske siden, og foldene under rompeballeneer assymmetriske.

Hvordan stilles diagnosen?

Dersom en ved undersøkelse av barnet enten er i tvil om hofteleddet er stabilt eller hvisdet er unormal bevegelighet i hofteleddet, så vil barnet raskt henvises til ultralydundersøkelse av hofteleddet slik at diagnosen kan bekreftes eller avkreftes. Dersom nære slektninger har hatt hofteleddsluksasjon eller barnet er født i seteleie, er det også vanlig å gjennomføre ultralydundersøkelse av hofteleddet. Poenget ved å stille denne diagnosen så tidlig som mulig er å sette i gang med en putebehandling som ersvært effektiv når den blir gjennomført riktigog i nyfødtperioden.

Hvordan behandles hofteleddsluksasjon?

Dersom hofteleddsluksasjon er bekreftet ved ultralyd eller hvis hoften er ustabil vil dette kreve en behandling på ti til tolv uker. Tilstanden behandles med en puteiti til 12 uker. Behandlingen går ut på å plassere en pute mellom bena på spedbarnet slik at bena spriker kraftig. Dette fører til at leddhodet blir trykket inn i hofteskålen.Hofteskålen stimuleres da til vanlig vekst og utvikling. Etter noen måneders behandling blir hoften stabil og den videre utviklingen av hofteneforegår helt normal. Det er ingen holdepunkter for at barnet skal være mer utsatt for å få hofteproblemer senere i livet. Når tilstanden oppdages sent, vil det ofte være nødvendig med operasjon av hoften, samtbehandling i etterkant med hoftegips i minsttre måneder.

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler