Morkakeprøve og fostervannsundersøkelse

Hvem får tilbud om morkakeprøve eller fostervannsundersøkelse?

Overveielser i forkant av inngrepet

Morkakeprøve

Fostervannsundersøkelse

Tvillinger eller trillinger

Trippeltest og kommende undersøkelser

Etter et opplegg av Niels Lund, spesiallege og Charlotte Floridon, lege.


Relevante artikler