Potensproblemer

Par
Foto: Scanpix.

Hvorfor blir mannen impotent?

Reisningen er betinget av et komplisert samspill mellom nervesystemet, blodkarsystemet, hormonbalansen og psyken. Reisningproblemer kan derfor oppstå som følge av en lang rekke sykdommer. Ofte spiller flere faktorer inn på en gang.

Hvorfor er det viktig å finne årsaken?

Flere av de lidelser, som viser seg ved at man blir impotent kan bedres betydelig ved behandling. Årsakene kan være:

Ikke bare av hensyn til potensen er det viktig å bli undersøkt og eventuelt behandlet. Det er også viktig å oppdage alvorlig sykdom før den utvikler seg.

Hjelper psykologisk behandling?

Sexologisk eller psykologisk behandling vil i en eller annen form være nødvendig for de fleste menn. Rådgivningen kan foregå enten hos egen lege, hvis han eller hun er innstilt på det, men foregår ofte primært hos en sexolog. Sexologisk eller psykologisk rådgivning vil i de fleste tilfeller av impotens være tilstrekkelig behandling. I andre tilfeller foregår rådgivningen parallelt med annen behandling.

Hva vil legen spørre om?

Hvilken behandling kan jeg forvente?

Hvis det er mulig vil man forsøke å behandle en eventuell underliggende årsak til impotensen. Det kan være ved endring av medisin, ved sexologisk rådgivning med mer.

Det finnes en rekke behandlinger mot impotens. Legen vil selvfølgelig foreslå den behandlingen der utsikten til suksess synes størst. Valget vil dels avhenge av selve årsaken til reisningsproblemet, men også i høy grad av den enkelte manns, og hans partners innstilling til de forskjellige behandlingsformene. Legen vil derfor som regel gjennomgå fordeler og ulemper ved de enkelte behandlingene sammen med pasienten.

Skrevet av Haakon Aars, lege, etter et opplegg av Betina Nørby, lege , Poul Chr. Frimodt-Møller, overlege.


Relevante artikler