Sårskader

Generell informasjon om sår

Barn pådrar seg ofte skrubb- og kuttsår under lek.

Når det blir sår i huden, mister den sin funksjon som en barriere mot bakterier. Dermed er det alltid en risiko for at det kan oppstå infeksjon i såret. Vi pleier å kalle sår for forurenset dersom det har gått mindre enn seks timer siden det oppsto, og infisert hvis det har gått mer enn seks timer siden det oppstod. Dette har behandlingsmessige konsekvenser.

Hva skal jeg gjøre?

Skrubbsår kan du behandle selv.

Sårrensing

Større blødninger

Når skal lege kontaktes?

Hva kan legen gjøre?

Hvordan kan sår forhindres?

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler