Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2

En ny type kronavirus brøt ut i den kinesiste storbyen Wuhan i desember 2019. Viruset forårsaker en luftveissykdom som kan gi milde symptomer eller mer alvorlig sykdom.

Mange nordmenn ble i februar 2020 smittet i Nord-Italia. Etterhvert ble det klart at mange nordmenn også hadde blitt smittet i Østerrike, samt i andre land. Det foregår nå aktiv smittespredning i Norge og det antas at det er en god del nordmenn som er smittet uten at dette har blitt avdekket med testing.

De fleste, kanskje rundt 80% av de smittede, får ingen eller kun milde symptomer. Et mindretall får sterkere symptomer og noen får klart alvorlig sykdom.

Dødligheten blant de påvist smittede synes å ligge på rundt 1-4 %. Unge får som regel kun lette symptomer. De eldre er mest sårbar for å få et alvorlig forløp, men også 40-åringer og 50-åringer kan bli markant syke og kan dø av koronaviruset.

Virusutbruddet er nå en verdensomspennede koronaviruspandemi med potensiale for videre stor økning i antall smittede i Norge og i resten av verden. Flere land, inkludert Norge, har nå satt i verk sterke tiltak for å forsøke å begrense spredningen, eller i hvert fall forsøke å unngå at mange blir alvorlig syke samtidig.


Det synes å være usikkerhet rundt i hvor stor grad smittede med milde symptomer bidrar til smittespredningen: CNN health


Kanskje eksisterende medikamenter kan brukes i behandlingen: COVID-19 treatment might already exist in old drugs


Johns Hopkins University oppdaterer løpende en globale oversikt over bekreftede tilfeller av smittede med koronavirus. Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om forholdene i Norge på sine hjemmesider.

Her er noen videoer fra YouTube som noen kan synes er interessante:

05.03.20:


23.02.20:


Skrevet av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 21.03.2020


Relevante artikler