Barn med har feber

Hvorfor får barnet mitt feber?

Feber skyldes som regel en infeksjon. Barn får mange infeksjoner gjennom barndommen. Oftest dreier det seg om ufarlige virusinfeksjoner. Det viktigste da er at barnet får rikelig å drikke.


1. Hvor høy er temperaturen?
Er temperaturen over 40?
Har barnet tendens til feberkramper?
Barn får ofte muskelskjelvinger ved høye temperaturer. Det er ikke kramper.
2. Hvordan har du tatt temperaturen? Hvis endetarm:

Temperaturen er rimelig sikker, men vær oppmerksom på at også gamle kvikksølv- termometre kan ta feil om de ikke er slått ned.

Les mer om temperaturmåling her

Hvis øretermometer:

Øretermometrene er forbundet med en viss usikkerhet, spesielt hos helt små barn under 3 år.
Hvis du er i tvil om temperaturen er "riktig", skal du ta en ekstra måling i motsatt øre.
Les mer om
temperaturmåling her
3. Hvor lenge har barnet hatt feber?

Mindre enn 2 døgn:

Det kan være mange årsaker til barnets feber. Oftest vil det dreie seg om en banal virusinfeksjon.
Mer enn 3-4 døgn:

Noe tyder på at det ikke dreier seg om en banal virusinfeksjon. Legen vil derfor ofte velge å se barnet med henblikk på andre symptomer.
4. Har barnet vondt eller andre symptomer?

Nei:
Spesielt hos helt små barn kan det være vanskelig å finne ut om det er symptomer fra et spesielt organ. Hold derfor nøye øye med barnet for å se om det oppfører seg annerledes enn det pleier.
Ja:
5. Hvor slapt eller sykt er barnet?

Kan barnet konsentrere seg om å se fjernsyn:

Det er godt tegn, men naturligvis ingen sikkerhet for at barnet ikke senere blir dårligere.
Ligger slapp, og vil hverken sitte eller drikke:

Barnet bør sannsynligvis undersøkes av lege.
6. Har barnet fått medisin? Nei:
Da er temperaturen rimelig sikker.
Ja:
Hvis barnet har fått mild, smertestillende medisin, kan dette senke temperaturen kunstig. Annen medisin kan endre symptomene.

Husk derfor alltid å fortelle legen om ditt barn har fått medisin.


Litt mer om feber hos barn...

Hvorfor får barnet mitt feber?

Feber skyldes som regel en infeksjon.

Barn får ofte feber av kort varighet i forbindelse med ufarlige virusinfeksjoner. Feber er et av kroppens midler mot å bekjempe sykdom. Kroppen prøver å øke kroppstemperaturen så mye at virus og bakterier ikke kan overleve.

Det en dårlig idé å senke temperaturen med febernedsettende medisin hvis barnet ellers har det godt

Forhøyet temperatur kan også skyldes for eksempel allergi eller for mye sol.


Hvor sykt er barnet mitt?

Barn får ofte meget høy feber når de er syke. Det er ikke feberens høyde som avgjør hvor sykt barnet er. Det vesentlige er hvordan barnet har det. Hvis det for eksempel vil leke eller se TV skal man ikke være redd for at det feiler barnet noe alvorlig.

Ser barnet medtatt ut?
Ser det sykt ut?
Er det helt annerledes enn det pleier å være?


Du kan måle barnets temperatur i endetarm i løpet av ett minutt. Husk å slå termometersøylen ned til 36 grader. Smør litt vaselin på termometeret. Du kan også måle temperaturen med munn- eller øretermometer. Les mer om temperaturmåling


Barnet mitt er utilpass - hva kan jeg gjøre?

Les flere gode råd om barns feber


Kan jeg bruke febernedsettende medisin?

Hvis du vil bruke medisin mot feberen, skal det være etter avtale med din egen lege.

Legen kan fortelle deg hva som kan brukes til barn, og hvor mye barnet kan få. Mengden medisin avhenger av både alder og vekt!

Se Legevakten om medisin til barn


Når blir feber kritisk?

Feber er et symptom som kan komme sammen med en lang rekke sykdommer. Det er sjelden farlig, men noen sykdommer skal behandles uansett.

Endrer barnets tilstand seg, skal du overveie om det nå faller inn under situasjoner hvor du skal ringe til legen. Vær rolig og oppmerksom, og gi gjerne barnet ekstra omsorg.


Kontakt lege med det samme hvis...

  • Barnet har smerter som vondt i hodet.
  • Barnet har vedvarende magesmerter.
  • Barnet er omtåket eller sløvt.
  • Du har mistanke om forgiftning.
  • Barnet ikke tisser.
  • Barnet blir tungt i pusten.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis..

  • Feberen ikke faller etter 3 - 4 døgn, og du ikke kjenner årsaken til feberen.
  • Temperaturen stiger igjen etter å ha vært normal i noen dager.
  • Barnet har halsbetennelse som vedvarer.
  • Barnet har svie når det tisser, eller det tisser ofte. Det kunne være blærebetennelse.

Relevante artikler