Medisinsk ordbok
 
    Alfabetisk medisinsk ordbok

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V
 
   

CA125Norsk: CA125. Stoff som ofte er forhøyet ved visse krefttyper, da særlig kreft i eggstokkene.
cachexiaNorsk: kakeksi. Sterk avmagring og særs dårlig allmenntilstand. Ses hos personer med langtkommen alvorlig sykdom (kreft, aids).
calcaneusNorsk: calcaneus. Hælen.
calcar calcaneiNorsk: hælspore. Ossifikasjon (forbeining) av senefestene på hælbeinet. Kan gi smerter og hevelser. Tilstanden forekommer oftere hos pasienter med mb Bechterew eller andre reumatologiske lidelser.
calculusNorsk: calculcus. Liten sten.
calorNorsk: kalor. Varme, temperaturstigning.
canalis carpi syndromNorsk: karpaltunnelsyndrom. Tilstand med verking og smerter i underarm og hånd. Skyldes at en av de store nervene i underarmen kommer i klem når den passerer under et bindevevsbånd i håndleddet.
cancer cerebriNorsk: hjernekreft. Ondartet kreft i hjernen. Finnes flere typer.
cancer pulmNorsk: lungekreft. Ondartet kreft på lungene. Finnes flere typer.
cancer renisNorsk: nyrekreft. Ondartet kreft i nyrene.
cancerNorsk: kreft. Samlebetegnelsen for alle ondartede krefttyper.
candida albicansNorsk: gjærsopp. Gjærlignende sopp som kan forårsake sykdom hos mennesker. Finnes ofte i munnen og underlivet.
capsulaNorsk: kapsel. a) Hinne av bindevev som kler visse organer, f.eks. nyrene. b) Visse legemidler er lagt inn i en oppløselig kapsel, slik at innholdet ikke løser seg opp før det er kommet i magesekken, eller enda lenger ned i fordøyelseskanalen.
cardiomyopatiNorsk: kardiomyopati. Sykdom som affiserer hjertemuskulaturen. Kan være primær, dvs. at den oppstår alene, men den kan også være sekundær, f.eks. som følge av virus-eller bakterieinfeksjon, stoffskifteforstyrrelse eller alkoholmisbruk. Sykdommen manifesterer seg som hjertesvikt av varierende grad. Ved hypertrofisk c. er det en fortykkelse av hjertemuskelveggen i venstre hjertekammer. Kongestiv (dilatert) c. viser seg ved at kontraksjonsevnen til venstre hjertekammer er nedsatt. Den tredje typen kalles restriktiv cardiomyopati, og ved denne tilstanden blir hjertekammerveggen stiv og uelastisk.
cardiotochografiNorsk: kardiotokografi. Cardiotochografi (CTG) er en kontinuerlig måling av fosterets hjerteslag og pulsendring og riene i livmorhalsen til moren under fødselen. Målingene gjøres ved hjelp av to elektroder: Den ene festes på fosterets hode og den andre på morens lår. Resultatene vises grafisk på en skjerm.
cartilagoNorsk: brusk. Brusk.
catalepsiaNorsk: katalepsi. Umiddelbar og ukontrollert avslapping av musklene (tap av muskeltonus). Pasienten synker sammen av sinnsbevegelser.
cataractaNorsk: katarakt. Fordunkling av linsen i øyet. Medfører at synet går ned. Kan opereres.
cavitum glenoidaleNorsk: skulderleddskapselen. Stedet hvor overarmsbeinet (humerus) er plassert i skulderleddet.
cefalosporinNorsk: cefalosporin. En gruppe antibiotika som er beslektet med penicillin.
cerebellumNorsk: lillehjernen. Lillehjernen. Ligger under og bak storehjernen.
cerebrospinalvæskeNorsk: cerebrospinalvæske. Klar væske som ligger i hjernens hulrom. Beskytter hjernen mot støt og slag. Også viktig i hjernens stoffskifte.
cerebrumNorsk: storhjernen. Storhjernen.
cervix uteriNorsk: livmorhalsen. Livmorhalsen
chlamydiaNorsk: chlamydia. En slekt av små mikroorganismer, som fester seg til og så blir "spist" av vertscellen. Mikroorganismen vokser og deler seg inne i vertscellen. Den spres når cellen til slutt dør. Mennesket kan infiseres av tre former for chlamydia: Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci og Chlamydia trachomatis.
cholelithiasisNorsk: gallestein. Hard klump i galleblæren eller -gangene, som er dannet oftest p.g.a. for mye kolesterol. Steinene kan bli opptil flere cm. store. Kan tilstoppe galleveiene og gi infeksjon (cholangitt), og gulsott (icterus). Ved obstruksjon av galleveiene eller galleblæren kan det oppstå kolikkliknende smerter i høyre flanke, med utstrålinger til ryggen på samme side.
cholesterolNorsk: kolesterol. Kolesterol er et fettlignende alkohol som finnes naturlig i kroppen. Det finnes ubundet eller bundet til fettsyrer. Kolesterolet tilføres i maten eller dannes i kroppen, og det er viktig i produksjonen av gallesyrer, noen hormoner og cellemembraner. Kolesterol transporteres i blod med lipoproteiner. Av disse er HDL (det gode kolesterolet) og LDL (det dårlige kolesterolet) viktigst.
choriocarcinomaNorsk: koriokarsinom. Choriocarcinoma er en ondartet form for svulst som kan oppstå i morkaken under graviditet, ved sykelig fosterutvikling eller ved avbrutt svangerskap. Denne formen for kreft kan også oppstå i eggstokkene eller i testiklene.
cirrhoseNorsk: cirrhose. Erstatning av det naturlige vevet i et organ med arrvev (bindevev). Utrykket brukes oftest om skrumplever, men kan også betegne liknende tilstander i andre organ.
claudicatioNorsk: klaudikasjon. Latinsk ord for halting. Claudicatio intermittens er en form der man får tidvis halting og smerter i bena. Dette skyldes for lav oksygentilførsel til musklene på grunn av dårlig blodforsyning. Bakenforliggende årsaker kan blant annet være åreforkalkninger.
claviculaNorsk: kragebein. Clavicula (kravebenet) stekker seg fra sternum (brystbenet) til scapula (skulderbladet). Det er også i kontakt med det øverste ribbeinet.
clostridiumNorsk: clostridium. Clostridium er en slekt av stavbakterier som tilhører familien Bacillaceae. Det er identifisert over 250 arter i denne bakterieslekten, og flere av dem infisere og skape sykdom hos mennesker. De er vanlige i jord og i mage-tarm-kanalen. Bakterier fra Clostridiumslekten kan forårsake: botulisme, diaré, koldbrann og stivkrampe.
clubbingNorsk: klubbing. Oppsvulming av ytterste knokkel, leddene og neglene på fingre og tær. Dette skyldes for lav oksygentilførsel på grunnav dårlig gjennomblødning, ofte som et resultat langvarig hjerte- eller lungesykdom.
coartatioNorsk: koarktasjon. Innsnevring, sammenpressing eller tilsnøring av et rør, en åre eller en kanal i kroppen. (f.eks. urinrøret, hovedpulsåren eller tarmen) Årsakene kan være medfødt, svulstdannelse, arrdannelse eller innskrumpning.
cochleaNorsk: koklea. Cochlea er en sneglehusformet del av det indre øret. Det inneholder hørselsorganet (Cortis Organ) som omgjør vibrasjoner fra trommehinnen til nervesignaler.
coeliaciaNorsk: cøliaki. Cøliaki er en tarmsykdom som skyldes overømfintlighet mot et stoff i mel (gluten - glutenintoleranse). Slimhinnen i tarmen brytes ned, og dette gir problemer med næringsopptaket og gjør tarmen utsatt for betennelse. Sykdommen kan føre til diaré, oppblåst mage, vekttap, vekstforstyrrelser og blodmangel. Tilstanden normaliseres oftest ved glutenfri diett.
coitusNorsk: samleie. Latinsk ord for samleie. Brukes ofte i sammensetningene: Coitus incompletus, coitus interruptus (samleie som er avbrutt før sædavgang) eller coitus suspectus (samleie der det er mistanke om overføring av kjønnssykdom).
colonNorsk: kolon. Colon er den latinske betegnelsen på tykktarmen, som deles inn i coecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens og colon sigmoideum. Tykktarmen strekker seg fra slutten av tynntarmen (ileum) til endetarmen (rectum), og tar opp vann fra tarminnholdet og nedbrytningsprodukter som den naturlige bakteriefloraen etterlater.
colostomiaNorsk: colostomi. Kirurgisk opprettet åpning av tykktarmen gjennom bukveggen.
conjunctivaNorsk: konjunktiva. Conjunctiva er den latinske betegnelsen på øyets bindehinne, dvs slimhinnen på innsiden av øyelokkene og den synlige delen av støttehinna til øyet (sclera) "hvitøyet".
corNorsk: kor. Cor er det latinske uttrykket for hjerte. Fornorsket skrivemåte: kor. Hjertet er et hult muskulært organ som er pumpen i sirkulasjonssystemet. Det har to forkammere (atrier) og to hjertekammere (ventrikler). Høyre atrium tar imot blod fra kroppens hovedvene (vena cava) og tømmer det i høyre ventrikkel. Derfra pumpes blodet til lungene via pulmonalarterien (det lille kretsløp). Venstre atrium tar imot blod fra lungene gjennom pulmonalvenene og tømmer dette i venstre ventrikkel. Derfra pumpes det ut i kroppens hovedpulsåre (det store kretsløp).
corneaNorsk: kornea. Cornea er den latinske betegnelsen på øyets hornhinne. Fornorsket skrivemåte: Kornea. Hornhinnen er den gjennomsiktige delen foran på øyet (ca 1/6 av overflaten) som dekker regnbuehinnen (iris) og pupillen. Hornhinnen er kraftigere buet enn selve øyeeplet, og har som hovedfunksjon å bryte lyset slik at det fokuseres på netthinnen (retina).
coronar bypassNorsk: koronar bypass. En coronar bypass er et kirugisk ingrep i coronararteriene som tilfører hjertemuskelen blod. Inngrepet leder blodet en alternativ rute (bypass) forbi et sted der coronararterien er innsnevret eller blokkert. Inngrepet forbedrer blodtilstrømningen til hjertemuskelen og forebygger hjerteinfarkt.
coxaNorsk: hofte. Coxa er den latinske betegnelsen for hofte. Det kan også brukes om hofteleddet, som er kuleleddet mellom hoftebenet (os coxae) og lårbenet (femur).
CPAPNorsk: CPAP. CPAP er en forkortelse for "continuous positive airway pressure". Dette er en form for kunstig åndedrett der man bruker opprettholdt (konstant) overtrykk ved hjelp av en maske. Teknikken brukes ved flere pusteforstyrrelser.
craniumNorsk: kranium. Cranium er den latinske betegnelsen for hjerneskallen, dvs den delen av hodeskallen som dekker og beskytter hjernen. Fornorsket stavemåte: kranium. Betegnelsen cranium kan også omfatte ansiktsknoklene og derfor bety det samme som hodeskalle.
C-reaktivt proteinNorsk: akuttfaseprotein. C-reaktivt protein (CRP) er et protein som finnes i større konsentrasjoner i blodet ved betennelsestilstander. Målinger av nivået av dette proteinet har overtatt funksjonen til målinger av senkningsreaksjon som indikasjon på infeksjon eller inflammasjon.
creatin kinaseNorsk: kreatinkinase. Creatin kinase (CK) er et enzym som katalyserer overgangen fra kreatin til fosfokreatin og overgangen mellom adenosintrifosfat (ATP) og adenosindifosat (ADP). Enzymet finnes i tre forskjellige former (isoenzymer) i skjelettmuskel (CK-MM), hjertemuskel (CK-MB) og hjerne (CK-BB). Enzymet er viktig for energiomsetningen i disse vevene. Målinger av nivået av enzymet i blodet brukes i diagnosen av hjerteinfarkt.
curareNorsk: kurare. Curare er en gruppe av giftstoffer som lammer muskler ved å hindre overføring av nerveimpulser til dem. Giftstoffene ble opprinnelig brukt på pilspisser i søramerika, men noen av dem brukes nå for å få muskulatur til å "slappe av" under kirurgiske inngrep.
curettageNorsk: kurettasje. Utskrapning av fremmedlegemer e.l. fra et hulrom ved bruk av et skje- eller løkkeformet redskap (curette). Betegnelsen brukes blant annet om utskrapning av livmor, fjerning av dødt vev rundt en tann eller etter fjerning av en tann.
cyanoseNorsk: blåsjuke. Cyanose er en tilstand der hud og slimhinner får en blålig farge på grunn av lavt oksygeninnhold i blodet. Blåskjæret synes først på lepper og negler. Tilstanden kan skyldes flere ting: lunge- eller hjertesykdom, forgiftning mm.
cysteNorsk: cyste. En cyste er en lukket blære eller sekk som har sin egen vegg, og er fylt med væske, grøtaktig- eller fast substans. Dannelsen av en cyste skyldes ofte en unormal utvikling, blokkering av en kanal eller parasittinfeksjon.
cystoceleNorsk: skjedefremfall. Urinblærebrokk der brokken presses ned i skjeden.
cystoskopiNorsk: cystoskopering. Metode for undersøkelse av innsiden av urinblæren ved hjelp av et rør som føres inn urinrøret (cystoskop).
cytologiNorsk: cellelære. Cytologi er læren om cellers struktur, funksjon og formering.
cytostaticumNorsk: cellegift. Cytostatikum er en fellesbetegnelse for en rekke legemidler som har celleskadende eller celledrepende effekt. Cytostatika brukes oftest i behandlingen av kreft, og virker vanligvis ved å hemme den normale celledelingen.
cytotoxiskNorsk: cytotoksisk. Cytotoksisk betyr giftig for celler. Stoffer som skader-, dreper- eller hindrer vekst og deling av celler er cytotoksiske.