Medisinsk ordbok
 
    Alfabetisk medisinsk ordbok

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V
 
   

eclampsiaNorsk: eclampsi. Eklampsi betegner oftest en svangerskapskomplikasjon (eclampsia gravidarum) der moren har høyt blodtrykk, får kramper og kan miste bevisstheten. Eklampsi følger ofte ubehandlet svangersklapsforgiftning (preeklampsi). I alvorlige eller ubehandlete tilfeller kan eklampsi være fatalt både for mor og barn. Eklampsi kan også være en generell betegnelse på ikke-epileptiske krampeanfall.
ectodermNorsk: ektoderm. Ektoderm er det ytterste av de tre vevslagene hos det tidlige fosteret (embryo). De to andre kimlagene er endoderm og mesoderm. Ektoderm utvikles til hud, hår negler, nervesystem og sanseorganer.
ekstensjonStrekk, f.eks. kalles musklene som retter ut fingrene eller beina våre, for ekstensjonsmuskler.
ekstrauterin graviditetNorsk: ektopisk graviditet. Ektopisk graviditet er en graviditet der det befruktete egget har festet seg på galt sted: eggstokken, egglederen, livmorhalsen eller bukhulen. Svangerskapet lar seg ikke fullføre, og kan dersom det ikke behandles føre til blødninger som i verste fall er fatale.
eksudatNorsk: eksudat. Eksudat er væske (f.eks. puss eller serum fra blod) som er oppsamlet i et hulrom. Ofte finner en eksudat i forbindelse med betennelsesreaksjoner.
electrocardiogramNorsk: elektrokardiogram. Elektrokardiogram er en måling av den elektriske aktiviteten i hjertet, og gir viktig informasjon om hvordan muskelsammentrekningen sprer seg i hjertet ved et hjerteslag.
elektroencefalografiNorsk: elektroencefalogram. Elektroencefalografi (EEG) er måling av den elektriske aktiviteten i hjernen ved hjelp av elektroder som festes på hodet. Undersøkelsen kan påvise skade eller sykdom på hjernen.
elektrokonverteringNorsk: elkonvertering. Elektrokonvertering er endring eller stabilisering av hjerterytmen ved hjelp av elktrisk strøm.
elektrokonvulsiv terapiNorsk: elbehandling. Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er en behandlingsform i psykiatrien der kramper framkalles ved hjelp av elektrisk strøm. Metoden brukes særlig ved dype depresjoner.
elektrolyttNorsk: elektrolytt. Elektrolytt har flere betydninger: 1) En strømførende væske. 2) Et stoff som leder strøm når det løses i vækse. 3) Et oppløst salt i blodserum eller vevsvæske.
elephantiasisNorsk: elefantiasis. Opphovning av huden og underhuden på en kroppsdel på grunn av tilstoppete lymfekar i forbindelse med infeksjon. Ved opphovning av fot og legg blir det seende ut som en elefantfot. Lidelsen kan være medfødt (Milroys sykdom) eller skyldes infeksjon av parasitter (Wucheria bancrofti, Brugia malayi eller Brugia timori).
emboliNorsk: emboli. Emboli er tilstopping av et blodkar på grunn av en blodpropp (embolus) som følger blodstrømmen til den setter seg fast i et trangt kar. Fullstendig blokkering av et kar i hjerte, hjerne eller lunger kan være fatalt.
embolusNorsk: propp. En embolus er en fast, flytende eller gassofrmet propp som følger blodstrømmen til den når et blodkar som er så trangt at det setter seg fast og sperrer gjennomblødningen (emboli). En embolus kan være levret blod, fett, gassbobler, celleklumper eller fremmedlegemer.
embryoNorsk: foster. Embryo er betegnelsen man bruker om et foster fra 2. til 8. uke av svangerskapet.
emeticumNorsk: brekkmiddel. Et brekkmiddel (emeticum) er et middel som får pasienten til å kaste opp.
emphysemaNorsk: emfysem.
empyemNorsk: pussansamling. Ansamling av puss i kroppshulrom. Ofte betyr uttrykket også en pussansamling i pleurahulen, dvs. lungesekken.
encephalitisNorsk: Hjernebetennesle. Betennelse i hjernen, oftest forårsaket av virus. Sykdommen gir feber, nedsatt allmenntilstand og ofte kramper og bevissthetstap. Det finnes forskjellige former encephalitis.
endocariditsNorsk: giktfeber. "Betennelse på hjertemuskulaturen, oftest i klaffene. Forårsaket av infeksjon annet sted i kroppen, eller direkte på hjertet selv. Forekommer noen ganger i forbindelse med streptokokkinfeksjoner i halsen. Sykdommen kan gi forandringer på hjerteklaffene."
endodermEt av de tre kimlagene vi finner i embryoet. Endoderm er det innerste laget, og er opphav til bl.a. tarmer og lever.
endokrinNorsk: Indresekretorisk. Endokrine kjertler i kroppen skiller ut hormoner som når sine målorganer ved hjelp av blodet.
endokrinologEn lege som har læren om de indresekretoriske kjertlene som spesialfelt.
endometrioseTilstand der man finner livmorslimhinne andre steder i kroppen enn på innsiden av livmoren.
endometritisNorsk: livmorbetennelse. Tilstand der livmorslimhinnen er betent.
endometriumNorsk: livmorslimhinne. Slimhinnen som kler livmoren på innsiden.
endorfinerStoffer vi finner i hjernen, og som spiller en rolle ved å dempe vår subjektive opplevelse av smerte. I tillegg virker endorfinene, som tilhører klassen peptider, inn på produksjonen av visse typer hormoner i hypofysen.
endoskopiMetode der en gransker kroppens hulrom med en spesialtilpasset kikkert eller et kamera. F.eks. finnes rektoskopi, cystoskopi og gastroskopi.
enteritisNorsk: tynntarmsbetennelse. Betennelse i tynntarmen av akutt eller kronisk karakter. Den akutte kan skyldes virus eller bakterier, mens den kroniske (mb Crohn) kommer av ukjent grunn. Mb Crohn fører bl.a. til fortykning av tarmveggen, avsnøring av tarmavsnitt, samt fisteldannelse mellom forskjellige deler av tarmen. Pasienten opplever bl.a. diaré og avmagring, samt smerter i buken.
enuresisNorsk: inkontinens. Fenomen der en person urinerer ukontrollert (om natten). Dette forekommer hos endel barn, og hos de aller fleste går tilstanden over når vedkommende blir voksen.
epidural hemorragiNorsk: epidural blødning. Blødning mellom dura mater (den ytterste av de tre hjernehinnene) og skallebeinet (kraniet).
epiduralSom ligger utenfor dura mater (den ytterste av de tre hjernehinnene).
epigastriumNorsk: epigastriet.Området på magen som avgrenses av navlen (umbilicus) og brystbeinet (sternum), samt ribbeinsbuene på begge sider.
epiglotitisNorsk: strupelokkbetennelse. Tilstand der strupelokket (epiglottis) er betent og sterkt forstørret. Kan gi kvelningsfare hos barn. Sykdommen kan opptre ved infeksjon av f.eks. bakterien Haemophilus influenzae.
epiglottisNorsk: strupelokket. En klaff som sitter like over strupen, og som er med på å lukke luftrøret (trachea) når vi svelger.
epilepsiaNorsk: epilepsi. Overaktivitet hos de elektriske signalene i hjernen. Epileptikeren kan oppleve alt fra bevisstløshet og kramper til generell sinnsforvirring under et epileptisk anfall. Anfallene deles inn i forskjellige grader og typer. Sykdommen oppstår ofte uten noen bestemt grunn, men kan også komme av en hjerneskade eller hjernesykdom.
epistaxisNorsk: neseblødning. Blødning fra nesen, otest forårsaket av ruptur på vener like under nesens slimhinne, som følge av slag eller annet traume mot nesen.
epiteliomNorsk: epitelcellesvulst. Svulst som oppstår fra og består av epitelceller.
ERCPRøntgenundersøkelse av galle- og bukspyttkjertelgangen, ved hjelp av injeksjon av kontrast via kateter, satt gjennom endoskopi.
ergoterapeutYrkestittel på en person i helsevesenet, som har som oppgave å få pasienter til å klare dagligdagse gjøremål. Langtidssyke får også hjelp av ergoterapeuten med å finne nye yrker som passer deres situasjon etter eller under sykdom.
erosioNorsk: erosjon. Kan bety to ting: a) Nedbrytning av tannemaljen p.g.a. syre. b) Overflatisk sår.
erysipelasNorsk: rosen. Betennelse i huden av akutt karakter. Forårsaket av infeksjon med streptokokk A-bakterier. De affiserte hudområdene, oftest på hender, føtter eller i ansiktet, blir svært røde og ømme.
erythemaNorsk: erytem. Rødming i huden grunnet utvidelse av blodårene som ligger like under huden.
escherichia coliNorsk: e. coli. Escherichia coli er en naturlig forekommende tarmbakterie i tykktarmen. Bakterien er normalt ikke sykdomsframkallende i tarmen, men kan medføre sykdommer andre steder i kroppen, som urinveisinfeksjoner. Konsentrasjonen av E. coli bakterier brukes ofte som mål på renheten av drikkevann.
esophagusNorsk: spiserør. 20-30 cm. langt muskelrør som transporterer maten fra munnen ned til magesekken (gaster) vha. peristaltiske bevegelser.
etterbyrdsfasenDen tiden fra barnet er kommet ut av livmoren, til to timer etter at morkaken (placenta) også er kommet ut.
Ewings sarkomNorsk: skjelettsvulst. Aggressiv, ondartet (malign) kreftsvulst, som utgår fra skjelettet, men kan også ha morfologi som en ondartet lymfeknutesvulst. Hyppigst forekommende hos barn.
exanthemaNorsk: utslett. Røde merker i huden, karakteristisk ved visse sykdommer, som. f.eks. meslinger. Man kan også få eksanthemer etter å ha inntatt visse legemidler.