Medisinsk ordbok
 
    Alfabetisk medisinsk ordbok

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V
 
   

radiologPerson som kjenner den vitenskapsgrenen som omfatter forskjellige former for stråling, særlig bruken av røntgen- og radiumstråler til undersøkelse og behandling av sykdommer.
radiologiDen vitenskapsgrenen som omfatter forskjellige former for stråling, særlig bruken av røntgen- og radiumstråler til undersøkelse og behandling av sykdommer.
radiusNorsk: radius. Spolebeinet. Det beinet som i underarmen ligger på samme side som tommelen.
recidereNorsk: residiv. Tilbakefall. Det at en sykdom tar seg opp igjen.
refluxNorsk: refluks. Tilbakeflytting.
rektumNorsk: rektum. Nederste del av tykktarm. Fra colon sigmoideum ned til endetarmsåpningen.
remissioNorsk: remisjon. Minsking eller bedring av en sykdom.
renal pelvisNorsk: nyrebekken. Del av nyren der urinen samler seg før den går over i urinlederne som går til urinblæren.
residivNorsk: tilbakefall. Tilbakefall av en sykdom.
resuscitationNorsk: gjenoppliving. Tiltak som forandrer en situasjon som ellers ville ha ført til døden, tiltakene kan for eksempel være hjertemassasje, munn til munn pusting og stans av blødninger.
retardasjonNorsk: forsinket. Forsinket, for eksempel forsinket muskelsammentrekning etter stimulering av en nerve.
retinaNorsk: netthinne. Den innerste av de tre øyehinnene. Det er denne som inneholder de cellene som gjør at vi kan se.
revaskulariseringNorsk: gjenoppretting av blodstøm. 1. Oppretting av nye blodårer i et skadet område
2. Blodstrøm gjennom et område som har vært uten blodtilgang en stund, for eksempel etter at man har løst opp en blodpropp i hjertet.
rhabdomyomaNorsk: rabdomyom. Godartet svulst fra tverrstripet muskelvev.
rhesusbestemmelseEn faktor i blodet som deler befolkningen inn i to, de som har faktoren (rhesus-positive) og de som ikke har faktoren (rhesus-negative). Man kan ikke gi blod til en som er rhesus-negativ fra en som er rhesus positiv. Man må også være oppmerksom ved svangerskap der fosteret er rhesus-positivt (fra faren) og moren er rhesus-negativ.
rheumatologNorsk: reumatolog. Speialist på sykdommer i ledd og muskler.
rhinoskopiNorsk: neseundersøkelse. Undersøkelse av nesens hulrom ved hjelp av et optisk instrument eller speil.
riaktivitetNorsk: rier. Kraftige sammentrekninger av livmoren som kommer når fødselen starter.
ricketsNorsk: engelsk syke. Mangelfull utvikling av skjelettet hos barn i vekst som følge av mangel på vitamin D.
rierNorsk: rier. Kraftige og ofte smertefulle sammentrekninger i livmoren ved fødsel.
rigiditetNorsk: stivhet. Stivhet i bevegelses-mønsteret.
rosaceaNorsk: koppernese. Kronisk hudsykdom i ansiktet, ofte kalt acne rosacea. Man kan se et rødt utslett med utydelige grenser.
rubellaNorsk: røde hunder. En meslinglignende og akutt infeksjonssykdom som følge av en virusinfeksjon. Den rammer først og fremst barn og fører til karakteristiske hudutslett.
ruborNorsk: rødhet. Rødfarge som følge av øket blodgjennomstrømming i et område. Et av de fire klassiske betennelses-symptomene; de andre er, calor (varme), dolor (smerte) og tumor (hevelse). I tillegg kommer functio laesa (nedsett funskjon).
rupturNorsk: brist. Skade i form av sprengning, brist eller rivning av et organ, for eksempel menisk-brist eller brist i blodårer.