Om nettsiden

Nettdoktor.no bygger på visjonen om å formidle medisinsk kunnskap i et klart og forståelig språk for å nedbryte barrieren mellom lege og pasient.

Nettdoktor.no er et uavhengig helsenettsted. Vi mottar ikke statlig støtte. Etter samme prinsipp som for et medisinsk tidsskrift praktiserer nettdoktor.no et skarp skille mellom redaksjonell virksomhet og inntekter fra sponsorer og annonsører.