Ledelse:

Faglig ansvarlig, redaktør og daglig leder:  Lege Kristian Sæthre, spesialist i psykiatri.


Artikkelforfattere

Over 130 legespesialister, samt farmasøyter, fysioterapauter, jordmødre og andre helsearbeidere har bidratt til Nettdoktor sin omfattende artikkelsamling. Vi gjør oppmerksom på at en del yrkestitler og adresser i listen nedenfor mangler oppdaterting.

Allmennmedisin

Professor dr. med. Steinar Hunskår, spesialist i allmennmedisin
Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, 5020 Bergen

Professor dr. med. Jørund Straand, spesialist i allmennmedisin
Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, 0450 Oslo

Lege Hanne Baust Staurset.
Sørlandet sykehus, Arendal.

Allmennpraktiker Satya Pal Sharma, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin
Rolland legesenter, 5115 Ulset

Lege, dr. med. Atle Klovning
Fastlege, Frogner Helsesenter, 0264 Oslo.

Professor dr. med. Bjørn Bjorvatn
Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, 5020 Bergen
Lege ved Bergen Søvnsenter, Ulriksdal legesenter, 5009 Bergen

Lege, Førsteamanuensis dr. med. Edvin Schei
Seksjon for allmennmedisin, UiB, 5020 Bergen

Lege, dr.med. Merete Undeland
Overlege, Nevrologisk avdeling, Vestre Viken, Drammen sykehus.

Allmennpraktiker, Professor dr.med. Anders Bærheim
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, 5020 Bergen

Professor dr. med. Kjell Haug
Seksjon for sosialmedisin, UiB, 5020 Bergen

Anestesiolog

Overlege Elin Bjørnestad
Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Overlege Guttorm Brattebø
Anestesi og intensivavd. Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Barne- og ungdomspsykiatri

Barnenevrolog dr. med. Irene Elgen
Barneklinikken, Helse Bergen

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Overlege Torolf Holst-Larsen
Gynekologisk seksjon, Haugesund sjukehus

Overlege dr. med. Susanne Albrechtsen
Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Overlege Heidi Thornhill
Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus

Lege dr. med. Kathrine Woie
Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Geriatri

Professor emeritus dr. med. Harald Nygaard, spesialist i indremedisin og geriatri. Nå pensjonert.

Hud og veneriske sykdommer

Overlege Tore Morken
Hudavd., Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen
Hudlege, Bergen Hudlegeklinikk, Valkendorfsgate 9, 5012 Bergen

Immunologi og transfusjonsmedisin

Overlege dr. med. Elling Ulvestad
Avd. for mikrobiologi og immunologi, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Indremedisin

Professor dr. med. Sylvi Aanderud, spesialist i indremedisin og endokrinologi
Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Professor dr. med. Per Bakke, spesialist i lunge- og indremedisin
Institutt for indremedisin, 5020 Bergen
Overlege, Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Førsteamanuensis dr. med. Odd Mørkve, spesialist i indremedisin og lungesykdommer
Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, 5009 Bergen Overlege, Medisinsk avdeling, DSH, Ulriksdal 8C, 5009 Bergen

Overlege dr. med. Haakon Sjursen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer
Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Professor dr.med. Odd Helge Gilja
Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Klinisk kjemi

Førsteamanuensis dr. med. Jørn Schneede
Institutt for farmakologi, 5021 Bergen

Førsteamanuensis dr. med Bjørn J. Bolann
Institutt for indremedisin, Haukeland universitetssykehus, 5021 Bergen

Klinisk sexologi

Overlege i psykiatri og sexolog Haakon Aars
Tostrups gate 22, 0264 Oslo. Tlf: 22448008.

Nevrologi

Professor dr. med. Bernt Engelsen, spesialist i nevrologi
Institutt for nevrologi, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen
Overlege, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Professor dr. med. Ole-Bjørn Tysnes, spesialist i nevrologi
Nevrologisk avd., Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Ortopedisk kirurgi

Overlege dr. med. Eirik Solheim, professor og spesialist i ortopedi
professorsolheim.com

Overlege Ove Austgulen
Kir. avd., Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass, N-5009 Bergen

Overlege dr. med. Leiv Hove
Kir. avd., Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Overlege dr. med. Leif Havelin
Kir. avd., Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Overlege dr. med. Kari Indrekvam
Kysthospitalet Hagavik, 5217 Hagavik

Juan Robbie Mathisen
Kirugisk avd., Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Psykiatri

Professor dr. med. Fred Holsten, spesialist i psykiatri
Psykiatrisk institutt, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Professor dr. philos. Wencke Seltzer
Daglig leder, Psykologisk Konsultasjon, Tostrups Terrasse 1, 0271 Oslo

Radiologi

Førsteamanuensis dr. med. Jarle Rørvik, spesialist i radiologi
Radiologisk seksjon, 5021 Bergen Overlege, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Øre-nese-hals sykdommer

Overlege dr. med. Magne Tvinnereim, spesialist i øre-nese-hals-sykdommer
ØNH avdelingen, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Øyesykdommer

Lege Frank Jensen
Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Fysioterapi

Forsker, fysioterapeut Gro Jamtvedt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Jordmødre

Jordmor Liv Merete Reinar
Folkehelsa, 0403 Oslo

Jordmor Tine Røgeberg
Sentralsykehuset i Akershus

Jordmor Trude Thommesen
Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Kiropraktikk

Kiropraktor Steinar Forshei
Lagunen helsepark, Fanaveien 98, 5239 Rådal

Klinisk ernæringsfysiologi

Klinisk ernæringsfysiolog Mette Morken
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Klinisk ernæringsfysiolog Henriette Santi
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Klinisk ernæringsfysiolog Hege Rebnor
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Klinisk ernæringsfysiolog Gudrun Elise Kahrs
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Klinisk ernæringsfysiolog Berit Falk Dracup
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Odontologi

Instruktørtannlege cand. odont. Nils Åge Førsund, spesialist i kjeveortopedi
Odontologisk klinikk, 5009 Bergen

Instruktørtannlege cand. odont. Øystein Bunæs
Universitetet i Bergen, 5230 Bergen

Psykologi

Psykolog Hans Peter Broch
Bergen Psykoterapisenter

Sosionom

Sosoinom Inger Kalgraff
Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Sykepleier

Sykepleier Kari Nytun
Barnekirugisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen

Farmasøyter

Hanne Tram
Apoteket Nordstjernen, Bergen

Frank Jørgensen

Haukeland Sykehus, 5021 Bergen

Utenlandske medarbeiderer

(88)

Lege Carl J. Brandt
. Stifter av Nettdoktor.dk
Tidligere ansatt ved Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Lege PhD Sabine Gill
Spesiallege i indremedisin og kardiologi (Medisinske hjertesykdommer).
Kardiologisk avdeling B, (Hjertemedisinsk) Odense Universitetshospital.
Netdoktor.dk

Overlege dr.med. Steen Dalby Kristensen
Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling B, Skejby Sygehus
Netdoktor.dk

Lege Finn Rasmussen
PhD-stipendiat ved Lungemedisinsk avdeling, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Lege Per Grinsted
Spesiallege i allmenn medisin. Praktiserende lege i Odense
Netdoktor.dk

Lege Flemming Andersen
Netdoktor.dk

Lege PhD René Klinkby Støvring
Odense Universitetshospital, Medisinsk avdeling C
Netdoktor.dk

Overlege Kirsten Hørder
Overlege ved Det barnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Spesialist Ulla Søderberg
Avdelingslege ved Dermatologisk avdeling I, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Barnelege Ph.D. Vibeke Manniche
Kommunelege i Hillerød Kommune Netdoktor.dk

Professor dr.med. og overlege Peter Junker
Overlege ved medisinsk avdeling C, Rheumatologisk seksjon,
Odense Universitetshospital. Professor ved Odense Universitet
Netdoktor.dk

Lege PhD Bo Abrahamsen
1. Reservelege ved Medisinsk avdeling C, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Professor dr.med. Leif Mosekilde
Overlege ved Århus Amtssygehus. Professor ved Århus Universitet
Netdoktor.dk

Spesialist i kvinnesykdommer og fødsler Erik Fangel Poulsen
Praktiserende spesiallege i kvinnesykdommer og fødsler i Odense
Netdoktor.dk

Overlege og spesialist Lars Trier Hansen
Overlege ved øre-nese-halsavdelingen, Sønderborg
Netdoktor.dk

Professor dr.med. og overlege Hans von der Maase
Overlege ved onkologisk avdeling O, Århus Kommunehospital.
Professor i indremedisin ved Århus Universitet
Netdoktor.dk

Spesialist i indremedisin Ole Davidsen
1. Reservelege ved Geriatrisk avdeling C, Marselisborg Hospital
Netdoktor.dk

Professor dr.med. og overlege Mogens Blichert-Toft
Overlege ved endokrinologisk og mammakirurgisk avdeling CE, Rigshospitalet. Professor i kirurgi ved Københavns Universitet
Netdoktor.dk

Lege Torben Nathan
1. Reservelege ved Medisinsk avdeling, Kolding Sygehus
Netdoktor.dk

Professor dr. med. og overlege Ove Schaffalitzky de Muckadell
Overlege ved medisinsk gastroenterologisk avdeling S, Odense Universitetshospital. Professor i indremedisin ved Odense Universitet
Netdoktor.dk

Lege PhD Jens Kjelsen
1. Reservelege ved Medisinsk gastroenterologisk avdeling S, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Professor dr. med. og overlege Niels Høiby
Overlege ved Laboratoriecentret, klinisk mikrobiologisk avdeling, Rigshospitalet. Professor ved Københavns Universitet
Netdoktor.dk

Overlege Henrik Dam, spesialist i psykiatri
Overlege ved psykiatrisk avdeling O, Rigshospitalet
Netdoktor.dk

Lege Torben Bjerregård Larsen
1. Reservelege ved Klinisk Genetisk avdeling, Århus Kommunehospital
Netdoktor.dk

Spesialist i kvinnesykdommer og fødsler Niels Lund
Avdelingslege ved Avdeling D, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Overlege Jørgen Alving
Overlege ved Neurofysiologisk avdeling, Kolonien Filidelfia, Dianalund
Netdoktor.dk

Overlege og dr. med. Søren Risom Kristensen, spesialist i klinisk kjemi
Overlege ved Klinisk Kjemisk avdeling, Odense Universitetshospital.
Netdoktor.dk

Lege Hanne Korsholm
. Spesialist i allmennmedisin
Praktiserende lege i Hundested
Netdoktor.dk

Professor dr. med. Arne Astrup
Professor, Kongelige Veterinære Landbohøjskole. Formand for det Statslige Ernæringsråd. Professor ved Københavns Universitet.
Rådgiver for Sundhedsstyrelsen
Netdoktor.dk

Lege Hans Gad Johannsen
. Spesialist ortopedisk kirurgi
Avdelingslege ved Den Danske Forskningsfond
Netdoktor.dk

Overlege Per Lykke Gregersen
. Spesialist i Øyensykdommer
Overlege ved øyeavdelingen, Sønderborg Sygehus
Netdoktor.dk

Overlege Ejnar Kuur
. Spesialist i ortopedi.
Overlege ved ortopedkirurgisk avdeling, Sygehus Fyn, Middelfart
Netdoktor.dk

Lege Ph.D Jan Erik Henriksen
Netdoktor.dk

Professor dr.med. og overlege Henning Beck-Nielsen
Overlege ved medisinsk endokrinologisk avdeling M, Odense Universitetshospital. Professor i indremedisin ved Odense Universitet
Netdoktor.dk

Lege Charlotte Floridon
Lege Ph.D. stipendiat ved Gynekologisk og Obsteritikk avdeling D, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Ernæringskandidat, cand. scient. Per Mikkelsen
Netdoktor.dk

Lege dr. med. Lone Jørgensen
Netdoktor.dk

Reservelege Per Rochat
Reservelege ved Neurokirurgisk avdeling Rigshospitalet
Netdoktor.dk

Overlege dr. med. Palle Petersen
Overlege ved Alkoholambulatorierne i Odense og Nyborg
Netdoktor.dk

Lege Henrik Ømark
Kursusreservelege ved Thoraxkirurgisk avdeling T, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Spesialist i nevrologi Claus Madsen
Avdelingslege ved Neurologisk avdeling N, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Sykepleier cand.mag. Anders Damgaard Knudsen
Netdoktor.dk

Lege Eric Olesen
1. Reservelege ved Plastikkirurgisk avdeling Z, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Lege Kai Tullin
Praktiserende lege i Kokkedal
Netdoktor.dk

Lege PhD Annebirthe Bo Hansen.
Spesialist i klinisk biokjemi
Avdelingslege ved avdeling KKA, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Lektor og tannlege Jens Kølsen Petersen
Spesialtannlege ved Avdelingen for Kjevekirurgi og Oral Patologi,
Odontologisk Institut, Århus Universitet
Netdoktor.dk

Lege John Teilman Larsen
PhD-stipendiat ved Avdeling for Klinsk Farmakologi, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Lege Anette Kjeldsen
Reservelege ved Øre-nese-halsavdeling F, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Lege Uni Jeppesen
Reservelege ved Nefrologisk avdeling Y, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Lege og kiropraktor Henrik Wulff Christensen
PhD-stipendiat ved Nukleærmedisinsk avdeling, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Kiropraktor Jan Hartvigsen
Netdoktor.dk

Overlege Lene Wermuth
. Spesialist i indremedisin og medisinsk neurologi
Overlege ved Neurologisk avdeling, Sønderborg Sygehus
Netdoktor.dk

Lege Betina Nørby
PhD-stipendiat ved Organkirurgisk avdeling, Kolding Sygehus
Netdoktor.dk

Overlege dr.med. Henrik Kai Francis Lublin
. Spesialist i psykiatri
Overlege ved Psykiatrisk avdeling O , Rigshospitalet
Netdoktor.dk

Lege Christian E. Faber
PhD-stipendiat ved Otologisk avdeling, Vejle Sygehus
Netdoktor.dk

Lege Thomas Heiberg Brix
PhD-stipendiat ved Medisinsk Endokrinologisk avdeling M Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Overlege Lazlo Hegedüs
Overlege ved Medisinsk avdeling M, Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Overlege Poul Chr. Frimodt-Møller
Overlege ved Organkirurgisk avdeling, Kolding Sygehus Netdoktor.dk

Overlege Gunnar Pallisgaard
Spesialist i indremedisin og medisinske lungesykdommer Administrerende overlege ved medisinsk avdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.
Netdoktor.dk

Lege Helge Kasch
Netdoktor.dk

Professor dr.med. og overlege Troels Staehelin Jensen
Overlege ved Neurologisk avdeling F, Århus Kommunehospital. Professor ved Århus Universitet
Netdoktor.dk

Farmasøyt og PhD Anne Scmedes
Farmasøyt på Klinisk Kjemisk avdeling på Vejle Sygehus
Netdoktor.dk

Idrettslærer Heddy Lerche
Ergo- og fysioterapeutskolen i Odense
Netdoktor.dk

Fysioterapilærer Ulla Mulbjerg
Ergo- og fysioterapeutskolen i Odense
Netdoktor.dk

Bachelor i idrett Morten Bertelsen
Odense Universitet Netdoktor.dk

Lege Niels Wedderkopp
Phd-stipendiat på Odense Universitetshospital
Netdoktor.dk

Lege Rikke Esbjerg
. Legefaglig redaksjonssjef
Netdoktor.dk

Farmasøyt Marianne Møller
. Farmasøytisk redaktør
Netdoktor.dk

Sykepleier Christel Bech
Netdoktor.dk

Spesialist i psykiatri Poul Videbech
Overlege på Psykiatrisk Hospital i Århus
Netdoktor.dk

Lege Lise Lotte Torvin Andersen
Kursusreservelege ved Anestesiologisk avdeling
Netdoktor.dk

Lege Bente Holm Nielsen
Akademisk medarbeider ved Danmarks Jordemoderskole
Netdoktor.dk

Jordmor Emilie Melchior
Netdoktor.dk

Helsesøster Jane Tanghøj
Netdoktor.dk

Lege PhD Jens-Ulrik Rosholm
Reservelege ved Center for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet
Netdoktor.dk

Lege PhD Erik Skjelbo
1. Reservelege ved Medisinsk avdeling S, Sygehus-Fyn Svendborg
Netdoktor.dk

Farmasøyt Lotte Fonnesbæk
Farmasøyt hos Pharmacon Netdoktor.dk

Overlege og dr.med. Jens Peter Kampman
Overlege ved Medisinsk avdeling, H: S Bispebjerg
Netdoktor.dk

Lege og professor Per Bech
Overlege ved psykiatrisk avdeling P, Hillerød Sygehus. Professor i psykiatri
Netdoktor.dk

Lege Christel Nellemann
Netdoktor.dk

Hjertespesialist Patrick Davey
Netdoctor.co.uk

Farmasøyt Helle Andersen
Farmasøyt på Apoteket Ørnen, Odense
Netdoktor.dk

Lege Katrine Svendsen
Netdoktor.dk

Avdelingslege Anne-Marie Plesner
Avdelingslege i Sundhedsstyrelsen Netdoktor.dk

Dykkerlege og erhvervsdykker Charlotte Barfod
Netdoktor.dk

Spesialist i tropemedisin og infeksjonsmedisin Søren Thybo
Avdelingslege på Rigshopsitalets epidemiavdeling
Netdoktor.dk

Professor i sexologi Preben Hertoft
Privat klinikk i Lyngby

Forfatter, sosialrådgiver og samlivsrådgiver Karen Zimsen
Netdoktor.dk

Professor dr.med. og overlege Court Pedersen
Overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling C3, Odense Universitetshospital.
Professor i indremedisin ved Odense Universitet
Netdoktor.dk