Tuxi hostesaft trekkes fra markedet

© Schrammel, 2000

Skrevet av Kristian Sæthre, lege, i 2007

Det er mange som vil dra kjensel på hostemiksturen Tuxi. Den milde hostesaften har vært tilgjengelig reseptfritt på apoteket i mange år. Nå trekkes hostemiksturen tilbake fra markedet.

Det har lenge vært kjent at virkestoffet i Tuxi, folkodin, kan gi hudutslett og andre allergiske hudreaksjoner. Ny forskning tyder på folkodin kan utløse en betydelig økning av såkalte IgE-antistoffer i blodet. Økt nivå av IgE-antistoffer har sammenheng med allergi. Det er et norsk-svensk forskningssamarbeid ledet av Dr Erik Florvaag som har kommet frem til en mulig sammenheng mellom bruk av Tuxi hostesaft og risiko for alvorlige allergiske reaksjoner.

Dr Florvaag jobber i en forskningsgruppe som ser på alvorlige allergiske reaksjoner ved narkose. Florvaag og medarbeidere stusset over at det i Norge var seks ganger større risiko for alvorlige allergiske reaksjoner ved narkose enn i Sverige. Man begynte å se på hva som kunne være årsak til dette. Den eneste aktuelle forskjellen de kunne finne var at man i Norge brukte hostesaft med folkodin, mens man i Sverige ikke brukte dette. Nærmere undersøkelser viste at hostemikstur med folkodin trolig kunne gi økt allergitendens og økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner mot medikamenter brukt under narkose.

Trekker tilbake Tuxi hostesaft

Legemiddelfirmaet Weifa begrunner tilbaketrekkelsen av Tuxi med et "føre-var" prinsipp på basis av de nye forskningsfunnene. Presseansvarlig i Weifa, Øyvind Sandvold, forklarer at legemiddelfirmaet jevnlig gjør en gjennomgang av alle sine produkter. Etter å ha blitt oppmerksom på forskningen fra teamet til Dr. Florvaag, gikk de i dialog med forskerne og Statens Legemiddelverk. Weifa fant det da riktig å stanse salget av hostesaften ut fra de potensielt skadelige effektene av folkodin.

Weifa uttaler på sine hjemmesider at "Beslutningen om ikke å fornye markedsføringstillatelsen er derfor primært knyttet til at hoste - uansett hvor ubehagelig det måtte være - ikke er noen alvorlig lidelse. Dette betyr også at vi må være langt strengere med hensyn til hva man kan akseptere av bivirkninger og usikkerheter enn hva man vil være for legemidler mot mer alvorlige sykdommer."

Både Statens legemiddelverk og Weifa uttaler nå at de kan ikke lengre kan anbefale bruk av Tuxi hostesaft.

Tvil om effekten av hostesaft

De siste årene har der internasjonalt blitt stilt spørsmål om effekten av de milde og reseptfrie hostesaftene. Mange selvmedisinerer seg med preparatene, og leger anbefaler ofte pasienter å forsøke enkel hostesaft som tidlig hostebehandling. I følge en systematisk forskningsgjennomgang utført av The Cochrane Collaboration er der ingen gode beviser for eller imot at mild hostesaft har effekt ved akutt hoste. Også mer sterke hostesafter har ofte liten effekt.

Med støtte fra utredninger fra USA, Storbritannia og Danmark uttaler nå Statens legemiddelverk på deres nettsider at hostemidler ikke har vitenskapelig dokumentert effekt ved kortvarig, infeksjonsbetinget hoste ved forkjølelse. Manglende vitenskapelig effekt utelukker imidlertid ikke at noen kan oppleve god effekt av et hostemiddel. Statens legemiddelverk anbefaler forøvrig rikelig med drikke, som varm saft eller te, som mulig lindrende behandling ved forkjølelseshoste.

Referanser:

Florvaag E, Johansson SG, Oman H, Harboe T, Nopp A.
Pholcodine stimulates a dramatic increase of IgE in IgE-sensitized individuals. A pilot study.
Allergy. 2006 Jan;61(1):49-55.

K Schroeder, T Fahey.
Over-the-counter medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings
The Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 1
http://www.cochrane.org/reviews/en/ab001831.html

Recommendations for the management of cough in adults
A H Morice, L McGarvey, I Pavord on behalf of the British Thoracic Society Cough Guideline Group
Thorax 2006; 61 (Suppl 1): i1-i24. doi:10.1136/thx.2006.065144


Relevante artikler