Farligst utenfor preparerte løyper

Faren for å bli skadd i fjellet er størst utenfor de preparerte løypene. Dette kommer fram avskadestatistikken de siste årene. Kjører man på ski i utfordrende skibakkeheng utenforløypene er det stor risiko for å bli skadet eller å bli tatt av ras.

Norges Røde Kors har advart mot utviklingen blant unge på ski. Særlig har det vist seg at såkalt offpiste-kjøring ofte er forbundet med stor fare.