Forebygging av skiskader

Hvert år kommer tusenvis av nordmenn til skade på skitur, men mer enn halvparten av skadene kan unngås med enkel forebygging. Mellom 50 og 75 prosent av alle skiskader kan unngås hvis man forbereder seg ordentlig før man legger i vei. I følge Eli Merethe Hageberg, landssekretær for Norges Røde Kors hjelpekorps, behandler Røde Kors-korpsene alene 1000 skadede hver eneste påske.

Det er primært to ting man skal ta høyde for når man vil unngå skader. Det viktigste er å få sjekket bindingene. For stramme bindinger er den vanligste grunnen til at så mange nordmenn pådrar seg kneskader på ski. Men man skal også sørge for at den fysiske formen er i orden. For når musklene er sterke, reagerer kroppen hurtigere. Det minsker sjansene for forstuvninger og uheldige vridninger. Et annet viktig poeng: skihjelm.