Allergisk mot kjæledyr

Hva er allergi overfor kjæledyr?

Allergi overfor kjæledyr skyldes at man blir overfølsom for proteiner i kjæledyrenes flass, spytt, hår eller urin. Reaksjonen angriper øynene og luftveiene (høysnue og astmasymptomer). Den kan også forverre en kontakteksem eller gi et kraftig kløende hudutslett.

De stoffene som fremkaller allergiske reaksjoner kalles allergener. Selv om du ikke selv har et kjæledyr, er det vanskelig å unngå å komme i kontakt med disse stoffene. Personer som har vært i kontakt med dyr vil transportere allergenene med seg. Det vil for eksempel ofte være store mengder allergener fra kjæledyr i et klasserom.

Den vanligste kjæledyrsallergien er reaksjon mot hund og katt. Det ses også ofte allergi overfor rotter, mus, marsvin, hamstere, kanarifugler, hester, kuer og fjærkre.

Hvorfor blir man allergisk overfor kjæledyr?

Allergener fra kjæledyr er som nevnt proteinstoffer. Når disse pustes inn eller kommer i kontakt med hud eller slimhinner, danner kroppen antistoffer mot dem. Neste gang man kommer i kontakt med samme allergen vil antistoffene binde seg til disse. Dette medfører at det frigis et stoff som heter histamin. Dette stoffet gjør at den allergiske reaksjonen utvikles. Histamin fremkaller hevelse og irritasjon i de øvre luftveiene og gir de typiske høysnue- og astmasymptomene.Tendensen til overfølsomhet og allergi er ofte arvelig.

Hvis man som barn bor i ett hus med kjæledyr, spesielt katt, og har astmatisk bronkitt, vil det være en stor risiko for at man blir allergisk mot katter når man blir voksen.

Kjæledyr har en stor plass i vår moderne livsførsel. Når man flytter inn i en leilighet eller et hus, kan tidligere beboerne ha hatt kjæledyr. Det kan da ta mange måneder, og i våre moderne leiligheter år, før allergennivået i boligen er så lavt at det ikke fremkaller anfall.

Hvis du har mistanke om at du er allergisk overfor et kjæledyr, så prøv å legge merke til om 14 dager borte fra hjemmet hjelper på symptomene. Hvis det er tilfellet kan du hos lege eller spesialist få tatt en allergitest for å fastslå diagnosen.

Hva er tegnene på allergi overfor kjæledyr?

Ved kontakt med kjæledyr (pels- eller fjærkledde) og gjenstander med rester av allergener fra dyrene, eller ved å puste inn allergenene kan du oppleve:

Hva kan fremkalle symptomene?

Hvordan kan legen stille allergidiagnosen?

Det er ofte nok å fortelle legen når, hvor og hvordan man får symptomene. Hudprøver og forskjellige blodprøver sikrer at diagnosen er riktig.

Gode råd

Man skal prøve å redusere mengden av allergifremkallende stoffer i omgivelsene så mye som mulig. Har du helårssnue eller er allergisk overfor kjæledyr, er det fordelaktig å forsøke å innrette huset, eller i hvert fall de rommene hvor man oppholder seg mye, på denne måten:

Andre gode råd

Det er så med alle rådene, men jeg vil ha et kjæledyr!

Tegn på mulig forverring

Hvordan er prognosen?

Hvis man er allergisk overfor kjæledyr er det viktig, så langt det er mulig, å unngå allergen fra dyret man reagerer på. Man har en økt risiko for å utvikle eller forverre astma. Symptomene kan begrenses ved behandling, men selve overfølsomheten kan man ikke bli kvitt.

Er alvorlig allergi overfor kjæledyr den eneste allergien man lider av, kan det bli snakk om å forsøke en tilvenningsbehandling, såkalt hyposensibilisering ("vaksinasjon" mot allergenet). Ved en tilvenningsbehandling gis hyppige innsprøytninger med stigende doser av det stoffet man reagerer allergisk på. Dette kan strekke seg over en periode på opp til fem år.

Hvilke medisiner kan hjelpe mot allergi?

Ved astmasymptomer kan noen av de nedenstående midler brukes:

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler