Blærekatarr (cystitt, nedre urinveisinfeksjon)

Hva er blærekatarr?

Blærekatarr er en betennelse i urinblæren, vanligvis med bakterier fra egen tarm. Blærekatarr skyldes i praksis aldri virus.

Hvem får blærekatarr?

De aller fleste som får blærekatarr er ellers friske, voksne kvinner. Over halvparten av alle kvinner har hatt blærekatarr en eller flere ganger. Hos dem er blærekatarr en smertefull og plagsom sykdom, men den er ufarlig og uten komplikasjoner. Behandlingen skal være kort, og kan eventuelt startes av kvinnen selv.

Blærekatarr hos gravide, barn og menn, samt ved urinkateter, sykdommer eller skader i urinveiene og visse andre sykdommer kan være mer alvorlig. Snakk med legen din.

Hvordan får man blærekatarr?

Sykdommen oppstår gjennom tre trinn.

Kvinner får lettere blærekatarr fordi de har mye kortere urinrør enn mannen. Eldre kvinner får lettere blærekatarr på grunn av tørrere slimhinner i underlivet. Blærekatarr forekommer lettere ved stein i blæren, urinkateter, lidelser i blærehals-kjertelen (prostata), sukkersyke og ved medfødte misdannelser i urinveiene. Sykdommen er da mer komplisert.

Urinrørsbetennelse med Klamydia eller Gonore kan gi symptomer som likner blærekatarr, men som er svakere og mer ubestemte.

Gravide kan ha bakterier i urinen uten å vite om det. Dette er forbundet med økt sykelighet hos mor og barn, og skal alltid behandles.

Hva er symptomene på blærekatarr?

Symptomene ved blærekatarr begynner gjerne plutselig.

Spedbarn og små barn har ofte uklare symptomer. Slapphet, irritabilitet, nedsatt appetitt og oppkast kan tyde på nyrebekkenbetennelse.

Gode råd for dem som har hyppig blærekatarr:

Vaskerutiner av underlivet (forfra-bakover, eller omvendt) har ingen betydning. For de fleste har det heller ingen betydning om en bruker bind eller tampong, dusjer eller bader i badekar, eller bruker stramme eller vide bukser.

Hvordan stiller legen diagnosen blærekatarr?

Det viktigste legen gjør når hun/han mistenker at du har blærekatarr, er å høre på hva du kan fortelle. Sykehistorien din vil føre til at legen forstår hva det dreier seg om i de aller fleste tilfellene. Er legen i tvil, vil hun/han be om en urinprøve. Urinprøven vil kunne vise om du har puss eller bakterier i urinen. Legen undersøker urinen din med en kjemisk urinstrimmel eller mikroskopi.

Hvordan behandles en blærekatarr?

Er du stort sett frisk utenom blærekatarrene og er symptomene ikke for plagsomme, kan du prøve å behandle deg selv ved å drikke mye.

Behandlingen hos legen er vanligvis antibiotika som gis som tabletter. Hos voksne kvinner som ikke er gravide, og som ellers er stort sett friske, er det ikke nødvendig med mer enn 1 - 3 dagers behandling. Lenger behandlingstid øker sjansen for bivirkninger, og øker også sjansen for at det utvikler seg resistente bakterier i tarmen din.

Hos gravide kvinner, barn og menn, samt ved urinkateter, sykdommer eller skader i urinveiene og visse andre sykdommer, kan forløpet være mer alvorlig. Urinen bør dyrkes, og behandlingstiden bør være på5 - 7 dager. Det samme gjelder hvis du har tegn på nyrebekkenbetennelse (feber, smerter i flankene).

Hvordan er forløpet ved blærekatarr?

Uten behandling vil symptomene gå over av seg selv etter 1-2 uker, og bakteriene forsvinner fra urinen 2-4 uker etter det. Ved behandling med antibiotika vil de fleste begynne å føle seg bedre allerede etter få timer, og symptomene vil gi seg hos de fleste innen tre dager. Noen kan ha svakere symptomer opp til en uke.

Mange kvinner har hyppige blærekatarrer. Da kan rådene ovenfor være til nytte for å forebygge denne tendensen.

Skrevet av Anders Bærheim, lege. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler