Cøliaki (glutenallergi)

Hva er cøliaki?

Cøliaki er en tilstand med allergi overfor en spesiell bestanddel i "gluten", som finnes i korn. Spesielt finnes gluten i korntypene: Hvete, bygg og rug.

Cøliaki angriper tynntarmens slimhinne og fører til nedsatt funksjon av tarmen slik at man får vanskeligheter med å oppta kostens ernærings-bestanddeler (vitaminer, mineraler, kullhydrater og fett). Cøliaki er en kronisk lidelse som finnes i alle aldersgrupper. Slimhinnens funksjon kan gjenopprettes og vedlikeholdes ved å innta kost hvor man utelater ovennevnte kornsorter.

Hvorfor får man cøliaki?

Det er en liten arvelig tendens. For at sykdommen skal oppstå forutsettes det at man inntar kost, som inneholder glutenholdige kornsorter.

Hos cøliakipasienter fører gluten til betennelsesforandringer og karakteristiske endringer i tynntarmens slimhinne (atrofi, dvs.nedbrytning av slimhinnens overflatestruktur). Disse forandringene resulterer i nedsatt funksjon av tarmen. Dette fører til vekttap, diaré og vitamin-/mineralmangel (især jern og kalk). Videre fører det til redusert vekst hos barn.

Hvordan oppleves cøliaki?

Hva kan man selv gjøre?

Følg Helsetilsynets retningslinjer om kost til barn (så de ikke får glutenholdig mat for tidlig i livet). Typisk introduseres brød og glutenholdig grøt fra 6 måneders alderen.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Hvordan behandles cøliaki

Hvordan er prognosen?

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, Dr. med. etter et opplegg av Torben Nathan, lege og Ove Schaffalitzky de Muckadell, overlege, professor dr.med.


Relevante artikler