Cystisk fibrose

Hva er cystisk fibrose?

Hvorfor får man cystisk fibrose?

Hva er symptomene på cystisk fibrose?

Hva kan man gjøre selv?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Hvordan er prognosen?

Hvordan behandles cystisk fibrose?

Behandlingen tar sikte på å bevare så god lungefunksjon som mulig, bl.a. ved å unngå lungeinfeksjonene.

Etter et opplegg av Ole Davidsen, Spesialist og Niels Høiby, overlege professor dr.med.


Relevante artikler