Diabetisk ketoacidose

Hva er diabetisk ketoacidose?

Diabetisk ketoacidose (eller syreforgifting) er en akutt livstruende tilstand som kan opptre hos pasienter med type 1 diabetes (insulin-krevende sukkersyke). Tilstanden viser seg ved høye blodsukkerverdier (blodglukose) og ketoner i urinen. Pasienten føler seg syk og har symptomer på høyt blodsukker. I tillegg kan det være symptomer på syreforgifting i form av kvalme, oppkast, magesmerter og hurtig åndedrett. Pasienter med diabetisk ketoacidose må innlegges til akutt behandling med væske-, insulin- og salttilførsel.

Diabetisk ketoacidose er en tilstand som kan forebygges ved kunnskap hos pasient og lege om behov for ekstra insulin, f. eks. i forbindelse med infeksjonssykdom.

Hvorfor får man diabetisk ketoacidose?

Tilstanden skyldes for lite insulin. Insulinets hovedfunksjon er å senke blodsukkeret, men insulin hemmer også fettforbrenningen i kroppen. Ved mangel på insulin vil blodsukkeret stige, og ved uttalt insulinmangel vil fett-forbrenningen "løpe løpsk". Det høye blodsukkeret vil skilles uti urinen, og avfallsproduktene fra fettforbrenningen (ketonstoffer) vil også utskilles i urinen. Ketonene vil føre til opphopning av syre i kroppen. Syren vil forsøkes utskilt ved å øke respirasjonshastigheten (åndedrettet). På grunn av den store sukkerutskillelsen i urinen vil det også "trekkes" en stor mengde vann og salt ut av kroppen, som kommer i stort væske- og saltunderskudd.

Hvordan oppleves diabetisk ketoacidose?

Tilstanden ses nesten alltid samtidig med høye blodsukker-verdier, som i seg selv kan gi symptomer i form av:

I tillegg kan det være symptomer på syreforgiftningen som:

Ofte forekommer diabetisk ketoacidose samtidig med annen sykdom, oftest en infeksjonssykdom.

Diabetisk ketoacidose utvikles som regel over få timer til få døgn.

Hva kan man selv gjøre?

Det viktigste er å unngå at diabetisk ketoacidose oppstår. En velbehandlet diabetes reduserer risikoen for utvikling av ketoacidose. Måles blodsukkeret regelmessig, vil man tidlig kunne registrere når blodsukker-verdiene er stigende.

Blodsukkeret bør alltid måles hvis man føler seg dårlig. Dersom blodsukkeret er høyt (over 15- 20 mmol/l), bør man også måle ketoner i urinen. Vær oppmerksom på at urinstiks til måling av urinketoner lett kan bli for gamle, og at gamle stiks ikke vil registrere ketoner selv om de er tilstede i urinen. Finnes det ketoner i urinen og blodsukkeret samtidig er høyt, bør lege kontaktes med hensyn til råd og behandling.

Diabetisk ketoacidose oppstår ofte samtidig med en infeksjonssykdom

En vanlig kombinasjon er tarminfeksjon og ketoacidose. Den typiske sekvensen er at pasienten har kvalme, oppkast og nedsatt matinntak. Derfor tror pasienten at det skal gis mindre insulin enn vanlig. Men under en akutt sykdom, og spesielt infeksjonssykdom med feber, er det nesten alltid behov for mer insulin.

Kombinasjonen av økt insulinbehov (pga. infeksjonen) og nedsatt insulindose (som pasienten tror skal til pga. manglende matinntak) kan raskt lede til utvikling av diabetisk ketoacidose.

Hvis man er syk av en annen årsak, er det også viktig at blodsukkeret måles. Hvis dette er høyt,må man ta mer insulin slik at blodsukkeret normaliseres.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Andre laboratorieprøver:

Mosjon

Noen pasienter med diabetes tror at de kan mosjonere bort høyt blodsukker og ketonstoffer i urinen. Dette er ikke tilfelle og gjør kun situasjonen verre. Tilstanden skyldes mangel på insulin og skal behandles med dette.

Behandlingsmål og komplikasjoner

Ved tidlig behandling lar diabetisk ketoacidose seg lett behandle i løpet av få dager. Det vil som regel ikke være bivirkninger etter tidlig behandling. Ubehandlet er diabetisk ketoacidose livstruende.

Hvordan behandles diabetisk ketoacidose, og hvilken medisin kan institueres?

Stor sett alltid akutt innleggelse hvor det gis medisinsk behandling med:

Ved samtidig infeksjonssykdom:

Skrevet av prof. dr.med Sylvi Aanerud.


Relevante artikler