Fakta om ebola

Hva er ebola

Ebola er en virussykdom som skyldes infeksjon med ebolavirus. Viruset tilhører virustypen filovirus. Det finnes flere typer av ebolaviruset. 2014-epidemien av ebola i Vest-Afrika var av ebolatypen Zaire.

Smittemåter

Smitte skjer hovedsakelig ved direkte fysisk kontakt mellom et ebolasykt menneske og et annet menneske. Smitte skjer særlig ved kroppsvæsker. Øyne, nese og slimhinner kan være inngangsport for viruset. Risiko for ren luftbåren smitte er liten. Imidlertid er det antatt at viruset under visse omstendigheter på nært hold kan spre seg under aerosol-betingelser, dvs. løst i en form for tåkeblanding av væske og gass.

Symptomer ved ebola

Det tar noen dager før en ebolasmittet person blir syk. Pasienten får da først influenzalikende symptomer. Symptomene kan så forverre seg markant med svikt i flere organer. Magesmerter, utslett, blødninger, hodepine, tungpustethet og forvirring kan ses i forløpet av sykdommen.

Hvordan stiller legen diagnosen ebola?

Sykehistore og symptomer gir mistanke om diagnosen. En rekke generelle blodprøver kan indikere sannsynlighet for sykdommen, og noen spesifikke blodprøver kan bekrefte sykdommen.

Hvordan skader ebolaviruset kroppen?

Ebola-viruset sprer seg raskt i kroppen. Viruset hemmer kroppens spesifikke immunrespons mot viruset samtidig som viruset sprer seg i kroppen. Kroppens immunreaksjon blir forsinket. Rask spredning i kroppen kombinert med demping av spesifikt immunforsvar mot viruset bidrar til høy dødlighet av sykdommen. Dødligheten ved ebolasmitte er på 50-90% uten moderne behandling.

Hvilken behandling kan gis?

Som generelt ved virusbehandling er ofte spesifikk behandling begrenset. Generell medisinsk støttebehandling står sentralt. Dette vil f.eks. innebære å sørge for at pasienten får i seg nok væske, om så ved at væske blir gitt direkte inn i årene. Det vil ofte være behov for smertebehandling. På sikt vil pasienten klare å produsere tilstrekkelige mengder antistoffer mot virusetet. Å holde pasienten i livet lenge nok, og sterk nok, til at pasienten klarer dette, vi ofte være målet.