Puss i brysthulen - empyem

Hva er empyem?

Empyem betyr pussansamling i brysthulen, nærmere bestemt mellom lunge og brystvegg. Tilstanden er relativt sjelden, og det foreligger ikke tall for hvor ofte den forekommer i Norge.

Hva er årsaken til empyem?

Lungene

Empyem oppstår alltid som en komplikasjon til en infeksjon i lungene, og er derfor ikke en sykdom i seg selv. Som regel oppstår empyem i forløpet av en lungebetennelse. Ofte er pasienten svekket på forhånd, enten på grunn av annen alvorlig sykdom, kronisk alkoholmisbruk eller ved lungebetennelser som oppstår etter større kirurgiske inngrep.

I noen deler av verden (Afrika og Asia) er tuberkulose en hyppig årsak til empyem.

Hva er symptomene på empyem?

Symptomene er de samme som ved alvorlig lungebetennelse, med feber, hoste og eventuelt stingsmerter i brystet. Legen får mistanke om empyem ved en lungebetennelse som vedvarer lengre enn normalt, eller som er vanskelig å behandle. Det viktigste symptomet er ofte vedvarende og svingende feber til tross for antibiotikabehandling.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Røntgenbilde av lungene gir mistanke om empyem. Sikker diagnose stilles ved å stikke en nål gjennom brystveggen og trekke ut puss.

Hva kan man selv gjøre?

Hvis det foreligger et empyem, er det ikke noe spesielt man selv kan gjøre for å påvirke tilstanden. Det er viktig å oppsøke lege igjen hvis man får behandling for en lungebetennelse og man er vedvarende dårlig.

Hva kan legen gjøre?

Legen kan stille sikker diagnose ved å påvise puss i brysthulen (se ovenfor). Empyem skal dreneres, dvs legen legger en slange (dren) inn i brysthulen. Drenet blir koblet til et lukket system (pose eller vannlås) slik at luft ikke kan komme inn i brysthulen, pneumothorax. Ofte skyller man gjennom drenet med antibiotikaholdig væske. Drenet må ligge inne til brysthulen er tømt for puss.

En lungebetennelse som kompliseres med empyem trenger mer langvarig behandling med antibiotika enn en vanlig ukomplisert lungebetennelse, og behandlingen av empyem krever innleggelse i sykehus.

Hva er prognosen?

Prognosen er god når tilstanden behandles korrekt. Det kan bli stående et "arr" i lungen på den måten at man kan se på røntgenbildet flere år etterpå at det har vært en betennelse i brysthulen. Det er likevel sjelden at dette fører til redusert lungekapasitet.

Skrevet av Odd Mørkve, overlege.


Relevante artikler