Hvorfor får man epilepsi?

Epilepsi er et symptom på en funksjonsforstyrrelse i hjernen. Forstyrrelsen fører til en unormal, samtidig (synkron) elektrisk impulsutladning i større eller mindre grupper av nerveceller (neuroner) i hjernen. Mange sykdommer kan være årsak til epileptiske anfall, og man skiller mellom to store hovedgrupper, nemlig:

Pasienten har ingen annen kjent sykdom. Man mener at disse anfallene skyldes en utilstrekkelig effekt av de kjemiske stoffene (neurotransmittere) som regulerer den vanlige elektriske impulsoverføringen i hjernen.

Muligens finnes et arvelig grunnlag for disse epilepsiene da man ofte ser samme type anfall hos pasientens nærmeste slektninger. Et større antall av slektningene vil også ha EEG-forandringer av samme type som pasienten har, uten at de får epileptiske anfall. Dette kan kalles et slags "genetisk fingeravtrykk". Nyere undersøkelser har vist at noen av disse epilepsiene er klart arvelige med veldefinert arvegang.

Pasientene har ingen andre tegn på neurologisk sykdom, og en bildediagnostisk undersøkelse av hjernen (CT- og MR-scanning) er vanligvis normal.

Her foreligger en mer eller mindre kjent underliggende hjernesykdom/skade,medfødte som erhvervede.

Kan epilepsi utløses på andre måter?

Mange hjernesykdommer og skader kan gi epilepsi. De viktigste er:

Det er absolutt diskutabelt om gjentatte abstinenskramper kan gi epilepsi.

Skrevet av Bernt Engelsen, dr. med. etter et opplegg av Jørgen Alving, overlege.


Relevante artikler