Forbrenninger

Hva er en forbrenning?

En forbrenning forstår de fleste som en skade på huden etter kontakt med ild eller varme. Kalles også brannsår. Forbrenninger forekommer også som følge av en skade fra elektrisitet, stråling og etsende kjemikalier. Man skjelner mellom:

Den øyeblikkelige behandling går ut på å begrense skadens omfang og forhindre at forbrenningsgraden blir verre.

Hvordan kan man minske skaden?

Ved å bruke rikelig med vann.

Det forbrente sted skal kjøles ned. Skyll derfor så hurtig som mulig med rennende , kjølig vann, men ikke så kaldt at det er ubehagelig.

Skyll minst i 1 time, deretter til det ikke gjør vondt lenger når man holder opp med å skylle. Skylling lenger enn 4 timer er dog unødvendig.

1. grads forbrenninger, for eksempel etter solbrenthet, krever ingen behandling.

Hvilke forbrenninger krever legebehandling?

Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å se forskjell på en 2. og 3. grads forbrenning.

Er det komplikasjoner etter brannsår?

Er det tegn på betennelse, dvs. voksende rødme, hevelse, varme og dunkende smerter etter et par dager - oppsøk da lege!

Gode råd


Relevante artikler