Forkalkninger på netthinnen (Aldersbetingede macula degenerasjoner)

Hva er forkalkninger på netthinnen?

Aldersbetinget degenerasjon av netthinnen, eller som det populært kalles - forkalkninger på netthinnen - er den vanligste årsaken til registrert blindhet i den vestlige verden.

Ca. 12 prosent av den del av befolkningen over 60 år lider av aldersbetinget degenerasjon av netthinnen i en eller annen grad.

Selv om vi her kaller sykdommen "forkalkninger på netthinnen", har det ingenting med forkalkninger å gjøre, slik som vi kjenner det ved f.eks. forkalkning av blodkar i hjerte og hjerne.

Hvordan oppstår forkalkninger på netthinnen?

Man kan grovt sett inndele den bakerste del av øyet i 3 deler.

Gjennom et langt liv opphoper det seg gradvis flere og flere avfallsstoffer i pigmentepitelet.Dette er stoffer som av en eller annen grunn ikke er blitt nedbrutt og transportert fra pigmentepitelet og ut i blodbanen.

Disse avfallsstoffene er skadelige for pigmentepitelet, og vil nedbryte dette gradvis. Dermed vil den del av netthinnen som ligger over et slikt område få sin tilførsel av surstoff og næringsstoffer nedsatt.

Heretter kan to ting skje:

  1. Den overliggende netthinne dør hurtig ,og det oppstår det man kaller atrofi av netthinnen, eller tørr netthinne-degenerasjon. Dette er den vanligste formen for aldersbetinget netthinne- degenerasjon, da ca. 80 prosent av alle med aldersbetingede degenerative forandringer har den tørre form.
  2. Ved våt netthinne-degenerasjon, også kalt den exudative form, skjer en ødeleggelse av pigmentepitelet der den overliggende netthinnen gradvis sultes og dør langsomt. Som andre steder i kroppen vil de lidende cellene reagere på den nedsatte oksygenforsyningen med å frigjøre stoffer som stimulerer alle blodkar i området til å danne nye små blodkar. Vevet oppfatter nemlig den nedsatte ernæringen som et uttrykk for manglende blodforsyning, noe som jo ikke er tilfellet her.

Disse nydannede blodkar er av en dårligere kvalitet enn de normale blodkar og blir i høy grad en del av problemet. Det lekker ut blod og væske i netthinnen fra dem og en enda større del av netthinnen ødelegges.

Den våte form ses altså kun hos ca. 20 prosent av alle pasientene med aldersbetinget netthinne- degenerasjon, men den er skyld i ca 70 prosent av tilfellene som har synsreduksjon av betydning.

Hva er symptomene ved forkalkninger på netthinnen?

Når man får aldersbetinget synsdegenerasjon av netthinnen er det alltid den sentrale delen av netthinnen som får det. Det svarer til den sentrale delen av vårt synsfelt. Det henger sammen med at det er særlig den delen som er avhengig av årehinnen til forsyning av oksygen og næring. Det er også den del av netthinnen vi bruker mest, og som derfor gjennom årene blir mest "slitt". Det vil si at man mister den sentrale delen av synsfeltet som man bruker til se skarpt med ,f.eks. for å gjenkjenne personer på gaten, lese, se fjernsyn og til å se farver med.

Symptomene utvikler seg gradvis og ofte over flere år

Hvilken behandling er det for forkalkninger på netthinnen?

Behandlingen av aldersbetingede netthinne-degenerasjon er dessverre en av de mørkere kapitler innenfor oftalmologien, læren om øyesykdommene.

Laserbehandling er den eneste form for behandling som inntil nå i kontrollerte vitenskapelige undersøkelser har vist seg å ha en viss effekt, men det forskes intensivt i nye behandlingsformer. Ved laserbehandling lukker man de nydannede dårlige blodkar og unngår dermed utsiving av væske i netthinnen. Derfor er det kun den våte form for aldersbetinget degenerasjon av netthinnen man kan behandle.

Til gjengjeld er den tørre form som regel mildere i sitt forløp.

Er det andre behandlingsalternativer?

Akupunktur og EDTA behandling har ved kontrollerte undersøkelser vist seg fullstendig verdiløse.

Spesialoptikk er et viktig, men dessverre ofte litt forsømt tilbud til pasienter med aldersbetingede degenerative netthinneforandringer. Det kan gi pasientene mulighet til å lese og se fjernsyn igjen, om enn i begrenset målestokk.

Hvem får forkalkninger på netthinnen?

Man har forsket en del på om man på forhånd kan si hvem som får aldersbetingede netthinne-forandringer. Ut over en liten arvelig disposisjon har man ikke kunnet finne noe. Sykdommen finnes hos alle mennesker, og kun blant afrikanere er forkalkninger på netthinnen svært sjeldne.

Kan man selv gjøre noe for å unngå forkalkninger på netthinnen?

Gjennom de siste årene har det vært snakket og skrevet mye om de såkalte frie radikaler eller oksidanter. Det er en lang rekke av avfallsstoffer med den felles egenskap at de virker sterkt oksiderende. De dannes i kroppen vår hele tiden, og man har påvist skadevirkning av disse stoffer også i andre deler av kroppen.

I netthinnen dannes det, ved påvirkning av ultrafiolett lys, hele tiden frie radikaler, og noen forskere mener at man ved å gå med solbriller eller spise antioxidanter( f.eks. vitaminene C, E og A samt stoffer som Zink, Ubiqinon og Selen) kan minske risikoen for å utvikle aldersbetingede degenerative forandringer. Noe entydig bevis foreligger ikke.

For 10 år siden viste et fransk forsøk at Gingko Biloba, et uttrekk fra Tempeltreet, kunne bedre synet hos pasienter med forkalkninger på netthinnen. Et dansk forsøk er nå startet med henblikk på å avklare dette.

Hva skal man gjøre hvis man tror man lider av forkalkninger på netthinnen?

Man skal oppsøke øyelege hurtigst mulig. Kun øyelegen kan avgjøre om man har den typen forkalkning som kan behandles med laser. Det er viktig at både diagnose og behandling startes straks, da man kun kan bremse utviklingen av sykdommen. Det synstapet man allerede har fått kan ikke gjenvinnes.

Etter et opplegg av Per Lykke Gregersen, overlege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler