Fremmedlegeme i øyet

Hva er det?

Øye

Det kalles "fremmedlegeme i øyet" når man har fått noe i øyet som ikke bør være der. Det kan være et insekt, en sten, grus, sand, jord, maling, en splint av metall eller tre eller andre ting som av en eller annen grunn er havnet i øyet.

Et fremmedlegeme som treffer øyet kan, alt etter den kraft det treffer med, lage hull på øyet. Man skiller mellom de tilfellene hvor det lages hull (perforerende) og de tilfellene hvor det ikke gjør det (ikke-perforerende).

Hvordan får man et fremmedlegeme i øyet?

Som regel gjennom luften eller fra hendene når man gir seg i øynene. Når man svømmer, kan man også få noe i øynene.

Hvordan oppleves et fremmedlegeme i øyet?

Det kommer naturligvis an på hva man har fått i øynene, og om det er perforerende eller ikke. Det kommer også an på om fremmedlegemet blir sittende og hvor det sitter. Det er ofte vanskelig å merke selv hvor fremmedlegemet sitter.

Ikke-perforerende:

Perforerende:

Det vil være forskjellige symptomer alt etter hvor det er gått hull. Man deler opp i skader som er foran og bak regnbuehinnen:

Foran regnbuehinnen (i hornhinnen):

Bak regnbuehinnen (i det hvite området):

Når skal man være spesielt oppmerksom?

Hva kan man gjøre for å unngå fremmedlegeme i øyet?

Hvis du mener du har fått et fremmedlegeme i øyet og du ikke kan skylle det vekk med vann, skal du gå til legen.

Passe på øynene, og bruke sikkerhetsbriller når det er nødvendig.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Ofte vil legen skylle øyet først. Det er sannsynlig at han dermed fjerner fremmedlegemet innen diagnosen er stilt.

Heretter snur legen øyelokkene og ser om der er noe under dem, så dryppes øyet med fluorescein. Dette er et stoff som lyser opp når man lyser på det med et spesielt lys. Dette stoffet avslører tydelig om det sitter noe i øyet.

Gode råd

Aktivitet

Det kan være at du må ta det litt med ro. Dette avhenger av hvor alvorlig skaden er.
Hvis man får lapp for øyet eller får øyet dryppet, skal man ikke kjøre bil.

Ellers: spør din lege.

Tegn på mulig forverring

Hvis et fremmedlegeme i øyet ikke fjernes, kan det risse hornhinnen eller kanskje forårsake øyebetennelse. Ved den perforerende type kan det komme grå stær, netthinneløsning og betennelse inne i øyet.

Sannsynlig videre utvikling

Ubehandlet kan den føre til svært nedsatt syn, avhengig av type skade. Ved korrekt behandling av skaden, spesielt ved den ikke-perforerende typen, oppnår man ofte fullstendigt normalt syn.

Hvilken behandling får man?

Ikke-perforerende:

Når legen har skylt øyet og eventuelt funnet noe, skal dette fjernes. Legen kan noen ganger fjerne fremmedlegemet med en steril vattpinne, eller bruke et spesielt instrument til oppgaven. Til dette inngrepet gir man av og til medikamenter som får muskelen i regnbuehinnen til å slappe av og et øyemiddel til å forebygge betennelse.

Perforerende:

Ved perforerende fremmedlegeme i øyet skal øyet opereres. Dette gjøres på en øyeavdeling. Operasjonen og medisineringen er veldig forskjellig, alt etter hva man har fått i øyet og hvor. Spør på øyeavdelingen.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler