Akutt nyrebarkbetennelse (glomerulonefritt)

Hva er akutt nyrebarkbetennelse?

Akutt nyrebarkbetennelse (glomerulonefritt/nefritt) er en betennelsesaktig reaksjon i nyrebarken (dvs i selve nyrevevet) som oppstår fordi kroppens eget forsvarssystem, immunsystemet, går til angrep på nyrecellene (autoimmun reaksjon) og gir en skade i den delen av organet som rammes.

Nyersnitt

Hva er årsaken?

Den vanligste årsaken til akutt nyrebekkenbetennelse er en immunologisk feilreaksjon utløst av bakterielle infeksjoner andre steder i kroppen. Vanligst etter halsinfeksjon med bakterier (gruppe A streptokokker). Det finnes også mange andre årsaker (sjeldne bindevevessykdommer), og ofte forblir årsaken(e) ukjent.

Hva er symptomene?

Stor variasjon fra omtrent ingen eller svært vage symptomer, til akutt og livstruende nyresvikt. Det vanligste symptomet er at det kommer blod i urinen (hematuri). Ikke alltid er det så mye blod at det syns, eller urinen kan være bare lett blodtilblandet. Det er som regel ikke levret blod, og blodet er jevnt fordelt i urinen slik at blodfargen er den samme gjennom hele vannlatingen. Noen føler seg dessuten syke med slapphet, kvalme og hodepine. I de tilfellene av akutt nyrebarkbetennelse som skyldes immunologisk feilreaksjon på grunn av streptokokkinfeksjon i halsen, vil pasienten få symptomer på nyrebarkbetennelse ca. 2-3 uker etter halsesyken.

Hvordan stilles diagnosen akutt nyrebarkbetennelse?

Legen stiller diagnosen på grunnlag av symptomene, undersøkelse av urinen (blod, eggehvite, avstøtninger som kalles "sylindre"), måling av blodtrykket (som ofte er forhøyet), og enkelte blodprøver.

Det er spesielt viktig å bestemme type betennelse når den er alvorlig, eller når det er fare for utvikling av kronisk nyrebarkbetennelse. Dette skjer ved undersøkelse hos spesialist (nefrolog) på sykehuset. Ved hjelp av en lang nål og under veiledning av ultralyd, kan nefrologen ta en liten vevsprøve (histologisk undersøkelse) fra nyret slik at prøven kan undersøkes nærmere på spesiallaboratorium.

Hva kan man selv gjøre?

Er det synlig blod av ukjent årsak i urinen, skal man alltid oppsøke lege for å få dette undersøkt nærmere.

Hva er behandlingen?

Selv om de fleste tilfeller er ufarlige og går over av seg selv, er det likevel vanlig med innleggelse på sykehus for en diagnostisk vurdering hos spesialist. På den måten kan de som trenger nærmere diagnostikk og oppfølging identifiseres.

Ved akutt nyresvikt, kan det være aktuelt med behandling med dialyse og eventuelt nyretransplantasjon.

Hvordan er prognosen?

Sykdommen har vanligvis en god prognose, og de fleste blir bra igjen av seg selv. Ni av ti barn som rammes blir helt bra igjen uten spesiell behandling.

Alvorlige former krever behandling og oppfølging fra sykehus. Det gjelder også de tilfeller der betennelesesreaksjonen ikke "brenner ut", men i stedet antar et mer kronisk forløp.

Skrevet av Jørund Straand, førsteamanuensis, dr. med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler