Heteslag hos barn

Hva er et heteslag?

(Foto: PhotoDisc)

Forsøk å unngå heteslag ved å bruke solkrem, luftige klær og hodeplagg. Pass på at barna av og til tar pauser i skyggen under lek.

Heteslag oppstår ved sterk varmepåvirkning på grunn av høy temperatur i omgivelsene, økt varmeproduksjon eller direkte påvirkning fra solstråler. Barnet tilføres da mer varme enn det greier å avgi til omgivelsene slik at kroppstemperaturen stiger. Dersom barnet overopphetes vil kroppens reguleringsmekanisme ikke klare å normalisere kroppstemperaturen alene uten at vi avkjøler barnet. Dersom kroppstemperaturen forblir høy, kan flere livsviktige kroppsfunksjoner svikte og tilstanden kan bli livstruende.

Hva er symptomene på heteslag?

Er heteslag alvorlig?

Heteslag kan bli svært alvorlig og i noen tilfeller livstruende. Det er derfor viktig å avkjøle barnet umiddelbart.

Hva skal jeg gjøre?

Når skal lege kontaktes?

Hva kan legen gjøre?

Hva kan jeg gjøre for å unngå heteslag?

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler