Huggormbitt

Alle barn som blir utsatt for huggormbitt bør innlegges på sykehus. Det er vanlig å få kortison etter et slikt bitt. Og i noen tilfeller også stivkrampe-sprøyte.

Huggormen er den eneste giftige ormen i Norden. Den kjennetegnes av det mørke sik-sakbåndet på ryggen. Ormen ligger i hi om vinteren, slik at bittsesongen vanligvis starter ved påsketider.

Barn sykehus

Er ormebitt farlig?

Ved huggormbitt er det svært varierende hvor mye gift som kommer i blodet, hvis det kommer noe i det hele tatt. Hvis det overføres gift under bittet blir det en betennelse på bittstedet og etterhvert som giften sprer seg i kroppen kan det oppstå forgiftningsreaksjoner i hele kroppen. Siden det er mengden innsprøytet gift som i hovedsak bestemmer i hvilken grad kroppen reagerer på giften, vil barn på grunn av lav kroppsvekt være mest utsatt for alvorlige reaksjoner etter huggormbitt. Farligst er bitt på overkroppen og i hodet. Minst farlig er armene. Det er sjeldent at ormebitt fører til dødsfall. Likevel skal alle barn som bites av orm innlegges på sykehus så raskt som mulig etter at de er bitt.

Symptomer:

Hva gjør jeg først?

Hva kan legen gjøre?

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler