Impotens

Hva er impotens?

Impotens er en manglende evne til å oppnå eller beholde en reisning som gjør det mulig å gjennomføre et tilfredsstillende samleie.

Impotens øker med alderen. Ca. 15 - 25 prosent av menn i 65-års alderen kan ikke få reisning, mens det samme gjelder ca. 5 prosent av menn i 40-års alderen. Periodiske problemer med å oppnå reisning forekommer oftere.

Hva skyldes impotens?

impotens

Reisningen (ereksjonen) er resultatet av et komplisert samspill mellom nervesystemet, blodkarsystemet, hormonbalansen og psyken. Reisningsproblemer kan derfor oppstå som følge av en lang rekke sykdommer. Ofte spiller flere faktorer inn på én gang.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Hvordan behandles impotens?

Hvis det finnes en bakenforliggende årsak er det viktig at den behandles. I tillegg kan det bli nødvendig å supplere med en eller flere behandlinger nedenfor.

Skrevet av Haakon Aars, lege etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler